Věnované pohádky

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny Olomouc

Cílem nadace Rakovina věc veřejná je podpora výzkumu a vývoje v oblasti nádorových onemocnění, v oblasti primární a sekundární prevence zhoubných novotvarů a jiných závažných civilizačních nemocí, podpora výchovy a dalšího vzdělávání odborníků a podpora při zřizování standardních a nestandardních zdravotnických a vědecko-výzkumných zařízení.

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny v Olomouci se podílí na financování výzkumu, který probíhá v Ústavu molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého a Fakultní nemocnici v Olomouci.Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Tel.: +420 777341150
e-mail: grmolenska@vecverejna.cz

IČO: 25832026
Č.ú: 19-1093910277/0100

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny / webdesign Studio R3D