Stalo se v nadaci

Česká televize natáčela na půdě Ústavu molekulární a translační medicíny

« zpět
03.11.2016

Česká televize natáčela v prostorách UMTM

Česká televize připravuje dokument u příležitosti 70. výročí obnovení Univerzity Palackého v Olomouci. Štáb natáčel na různých fakultách UP a protože k Univerzitě patří také vědecká pracoviště (Ústav molekulární a translační medicíny, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Centrum regionu Haná pro biotechnologii a zemědělský výzkum), natáčelo se i na půdě Ústavu molekulární a translační medicíny.
Aktuálních projekty a práci vědeckého týmu představil v rozhovoru ředitel UMTM Doc. Marián Hajdúch, jeden z předních odborníků v oblasti výzkumu léčiv a molekulární onkologie v České republice.
V dokumentu se tak veřejnost může seznámit s výsledky výzkumu v onkologické oblasti, které podporuje nadace Rakovina věc veřejná.

pc v laboratoři
Hana Ondyášová diagnostikuje testy na HPV
Hana Ondryášová diagnostikuje testy na HPV
Hana Odryášová při práci
robot v UMTM
pracoviště UMTM
Doc. Hajdúch při rozhovoru
rozhovor s Doc. Hajdúchem
Doc. Hajdúch při rozhovoru
pracovitě UMTM

Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Tel.: +420 777341150
e-mail: grmolenska@vecverejna.cz

IČO: 25832026
Č.ú: 19-1093910277/0100

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny / webdesign Studio R3D