Stalo se v nadaci

Konference BioSpot v pražském Centru současného uměni DOX

« zpět
10.03.2017

Ambiciózní biotechnologie českých vědců se představily významným domácím a zahraničním investorům na mezinárodní konferenci BioSpot, která proběhla 1.3.2017 v pražském Centru současného umění DOX. Jedním ze spolupořadatelů konference byla také nadace Rakovina věc veřejná, která prioritně podporuje vědu a výzkum.

 

Projekty českých vědců v oblasti LifeSciences (vědy o živých organismech) na sebe již řadu let strhávají pozornost tuzemských i zahraničních soukromých investorů. Jsou to právě soukromé investice, které mohou pomoci ambicióznímvědeckým projektům uplatnit sena trhu, a za to nabízejí investorům mnohokrát nadstandardní zhodnocení jejich vkladů. Důvodem potřeby právě soukromých investic je fakt, že ČR vydává ročně neporovnatelně méně finančních prostředků na výzkum v oblasti LifeSciencesoproti srovnatelnému Rakousku či Dánsku.

I z tohoto důvodu vznikla v roce 2016 mezinárodní konference BioSpot, jejímž organizátorem je klastr MedChemBio, kterého je nadace Rakovina věc veřejná členem, Ústav molekulární a translační medicíny LF UP a Ústav organické chemie a biochemie AV ČR. 

„Platforma BioSpot koncentruje nejpokročilejší technologie v oblasti Life Science a biomedicíny, a vyhodnocuje jejich vývojový i komerční potenciál. Ty nejzajímavější výsledky výzkumu se představují na každoroční konferenci potenciálním investorům. Kromě zprostředkování přímého kontaktu vědců s komerční sférou se snažíme i o dlouhodobou kultivaci inovačního prostředí, průnik investičního kapitálu do České Republiky a odstraňování bariér mezi výzkumníky a investory,“ vysvětluje Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci a jeden ze zakladatelů BioSpotu, pohnutky vzniku konference.
Ambicí je, aby se konference BioSpot stala ústřední akcí tohoto typu pro celý středoevropský region vyhledávanou jak špičkovými vědeckými týmy, tak zkušenými investory, kteří mohou pomoci s realizací jejich výsledků.“

„BioSpot je jeden z nástrojů jak, implementovat výsledky výzkumu do praxe v souladu s prioritami stanovenými v Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky,“ říká o BioSpotu Marek Jetmar, poradce místopředsedy vlády pro VaVaIČR.

V pořadí druhá výroční konference BioSpot proběhla 1. března 2017 v Centru současného umění DOX v Praze.

Kromě odborného programu konference se konference účastnili také zástupci nadace Rakovina věc veřejná a nabídli účastníkům a zajímavým hostům benefiční knihu „Věnované pohádky“. Spoustu z nich nabídky využilo, knihu zakoupilo a tím také podpořili český výzkum rakoviny.
Děkujeme.

IMG_4102
IMG_4108

Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Tel.: +420 777341150
e-mail: grmolenska@vecverejna.cz

IČO: 25832026
Č.ú: 19-1093910277/0100

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny / webdesign Studio R3D