Stalo se v nadaci

Nadační kniha „Věnované pohádky“ na české ambasádě v Pretorii, v Jihoafrické republice.

« zpět
05.06.2017

Nadační benefiční kniha „Věnované pohádky“ na české ambasádě v Pretorii, v Jihoafrické republice.

Malířka a ilustrátorka Carolyn Gad odprezentovala na české ambasádě v Pretorii svou práci umělkyně,  spolu s pozvánkou na svou výstavu obrazů v Durban Ville, v Kapském městě.

Mladá malířka představila při své návštěvě ambasády také benefiční knihu Věnované pohádky, projekt nadace Rakovina věc veřejná, jejímž zakoupením může kdokoliv podpořit výzkum nádorového onemocnění.

Kniha Věnované pohádky obsahuje deset původních pohádkových příběhů známých českých a slovenských osobností a je dvojjazyčná, v českém a slovenském jazyce. Carolyn tuto benefiční knihu doplnila krásnými ilustracemi.

Po této schůzce Carolyn Gad s hlavní konzulkou pro kulturu Judr. Annou Sykovou, PhD., bylo nadaci doručeno již několik objednávek pohádkových knih právě z Jihoafrické republiky. Děkujeme.
  
Děkujeme Carolyn za skvělou propagaci práce nadace Rakovina věc veřejná a také za podporu.

http://www.mzv.cz/pretoria/cz/kultura_a_skolstvi/verejna_knihovna_velvyslanectvi/venovane_pohadky_kniha_vydana_na_podporu.html

Carolyn přejem hodně úspěchů v její další umělecké práci.

Knihu můžete zakoupit online zde.


Carolyn Gad a Judr. Anna Syková

Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Tel.: +420 777341150
e-mail: grmolenska@vecverejna.cz

IČO: 25832026
Č.ú: 19-1093910277/0100

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny / webdesign Studio R3D