Stalo se v nadaci

Nový aktivně-preventivní projekt na zjištění přítomnosti infekce HPV

« zpět
15.07.2015

Nadace Rakovina věc veřejná založila v roce 2013 obecně prospěšnou společnost pod stejným názvem Rakovina věc veřejná, o.p.s.
Jejím základním posláním bylo budovat program výzkumu a prevence onkologických onemocnění. Prvním projektem se zaměřuje na onemocnění děložního čípku.
Na základě nového občanského zákoníku ztratila v roce 2015 obecně prospěšná společnost v Čechách a na Slovensku svůj smysl a nadace Rakovina věc veřejná na sebe převzala od letošního roku veškeré její aktivitu - preventivní projekt na diagnostiku infekce HPV.

Na celém světě je ročně nově diagnostikováno více než 500 000 nádorů děložního čípku u žen a více než 270 tisíc žen ročně na toto onemocnění umírá.I proto obecně prospšná společnost na trh uvádí sadu pro domácí samoodběr biologického vzorku pro zjištění přítomnosti infekce HPV, která způsobuje rakovinu děložního čípku. Primárně je tento projekt určen ženám, které se z různých důvodů neúčastní celostátního screeningového programu rakoviny děložního čípku.

Jedním z cílů Rakovina věc veřejná je prevence a podpora výzkumu v oblasti infekčních a nádorových onemocnění, které jsou realizovány převážně na Ústavu molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. (www.umtm.cz )
Základním posláním projektu bude budovat a realizovat program prevence nádorových onemocnění děložního čípku samoodběrem vzorku, použitím jedinečné a revoluční samoodběrové sady, diskrétně a v pohodlí domova. Biologické vzorky budou po odeslání profesionálně diagnostikovány na přítomnost nebezpečných genotypů HPV virů na Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci.
Vzorky budou zpracovány pomocí nejmodernějších technologií, molekulárně-biologickými metodami, na úrovni DNA. Pracovníci Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci se zabývají onkologickými a infekčními onemocněními a jejich vlivem na obyvatelstvo na vědecké úrovni.

Více informací o tomto novém aktivně - preventivním projektu najdete na webových stránkách: www.vecverejna.eu

.

test Evalyn brush

Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Tel.: +420 777341150
e-mail: grmolenska@vecverejna.cz

IČO: 25832026
Č.ú: 19-1093910277/0100

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny / webdesign Studio R3D