Stalo se v nadaci

Oznámení o zahájení likvidace Rakovina věc veřejná, o.p.s.

« zpět
08.03.2016

Níže najdete oznámení o likvidaci Rakovina věc veřejná, o.p.s., jejímz zakladatelem byla Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny. Obecně prospěšná společnost byla založena na podporu veřejně prospěšné činnosti spojené s osvětou nádorových onemocnění vzniklých virem HPV. Na základě nového občanského zákoníku již existence o.p.s. není nutná a veškerá její agenda byla převedena na Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny.

 

OZNÁMENÍ

o zahájení likvidace Rakovina věc veřejná, o.p.s., v likvidaci

 

Rakovina věc veřejná, o.p.s., v likvidaci

sídlo:  Olomouc, Hamerská 314/30, PSČ 779 00

IČ: 01471759

vedená v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1155

 

Rakovina věc veřejná, o.p.s., v likvidaci, zastoupená likvidátorkou Lindou Lososovou, trvale bytem Ke Stájím 1229, Pardubice, PSČ 530 06, oznamuje, že dnem 18. 2. 2016 byla zahájena její likvidace.

Věřitelé a jiné osoby likvidací dotčené se vyzývají k přihlášení se o svá práva a případné pohledávky v zákonem stanovené lhůtě na adrese likvidátora.

 

 

Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Tel.: +420 777341150
e-mail: grmolenska@vecverejna.cz

IČO: 25832026
Č.ú: 19-1093910277/0100

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny / webdesign Studio R3D