Stalo se v nadaci

Prodej charittivních koláčků v hypermarketu Globus Olomouc ve prospěch nadace Rakovina věc veřejná.

« zpět
14.04.2017

Dne 31. 3. 2017 se v  hypermarketu Globus Olomouc uspořádala milá akce pro dobrou věc - prodávaly se charitativní koláčky ve prospěch nadace Rakovina věc veřejná.

Děkujeme velmi pěkně všem, kteří si přišli koláčky zakoupit a tím podpořili český výzkum rakoviny.
Celkem se prodalo 352 ks balíčků s koláčky a utržilo se 7 040,- Kč.

Hypermarket Globus Olomouc tuto částku zdvojnásobil a celkem předal nadaci Rakovina věc veřejná celkem 14 080,- Kč.

Děkujeme tímto vedení hypermarketu Globus Olomouc, poděkování patří hlavně pro paní ředitelku Andreu Dvořákovou, dále všem zaměstnancům za úžasnou spolupráci, za výrobu skvělých koláčků, poskytnuté zázemí a podporu nadačních aktivit.

Děkujeme všem zákazníkům, kteří nás přišli podpořit a pohovořit s námi, ale znovu také všem zaměstnancům hypermarketu, kteří si koláčky také v hojné míře nakoupili.

Zákazníkům jsme nabídli ke koupi také naši charitativní knihu "Věnované pohádky". Více o tomto projektu a knize samotné najdete na webových stránkách:  www.venovanepohadky.cz.

V Globusu jsme strávili velmi příjemný a užitečný den.

Děkujeme!

 

 

foto globus

Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Tel.: +420 777341150
e-mail: grmolenska@vecverejna.cz

IČO: 25832026
Č.ú: 19-1093910277/0100

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny / webdesign Studio R3D