Nadační projekty

Činnost nadace

Aktuální projekty Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny primárně podporuje jako jediná nezisková organizace v České republice vědu a výzkum, který probíhá na špičkovém pracovišti, v Ústavu molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nadace přistupuje  také velmi aktivně k problematice prevence ve svých informativně-preventivních projektech, určených pro širokou veřejnost:


1. Projekt "Pošli příběh"

Cílem projektu je podělit se prostřednictvím vámi zaslaných příběhů na téma „rakovina“ o vlastní zkušenosti s touto nemocí, a tak motivovat a pomoci těm, kteří s rakovinou bojují. Každoročně pořádáme pravidelná setkání účastníků tohoto projektu.
Více informací o projektu najdete na: www.poslipribeh.cz

2. Projekt na prevenci rakoviny děložního čípku HPV testem.

Nadace jako první v České republice nabízí ojedinělou možnost testování na přítomnost HPV virů. Více informací na: www.vecverejna.eu. Přinášíme Vám jedinečnou možnost testování přítomnosti HPV virů, který s vysokým rizikem vyvolává změny buněk epitelu, např. povrchu děložního čípku, které mohou vést až ke vzniku rakoviny pomocí samoodběrového testu HPV. Veškeré informace naleznete na www.vecverejna.eu.
Na Ústavu molekulární a translační medicíny bude Váš vzorek vyšetřen a výsledek Vám bude diskrétně zaslán poštou. Vyšetřování vzorků probíhá molekulárně - biologickými metodami, na úrovni deoxyribonukleové kyseliny (DNA). Tato metoda je velice přesná a doporučená renomovanými světovými zdravotnickými organizacemi.

3. Benefiční projekt pohádkové knihy "Věnuj pohádku"

Předmětem tohoto ojedinělého projektu nadace Rakovina věc veřejná je ilustrovaná dětská pohádková kniha „Věnuj pohádku“. Obsah knihy tvoří pohádky, jejichž autory jsou osobnosti  českého a slovenského veřejného života, především umělecké sféry. Každá z oslovených osobností přispěje do projektu napsaným originálním pohádkovým příběhem, které budou doplněny jedinečnými ilustracemi ilustrátorky a malířky Carolyn Gad.

4. Tradiční Konference diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Již s 12-letou tradicí probíhá pro lékaře a vědecké pracovníky Konference diagnostícké, prediktivní a experimentální onkologie, které pořádá Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě UP v Olomouci a nadace Rakovina věc veřejná.  Konference, včetně satelitního workshopu probíhá v NH Hotel Collection Congress Olomouc a na také na půdě UMTM.
Nadace Rakovina věc veřejná každoročně vypisuje podporu pro mladé vědce a na závěr konference předává cenu za nejlepší přednášku a nejlepší poster. V loňském roce cenu za nejlepší přednášku dostala Erika Ďuriníková ze Slovenska.a cenu za nejlepší poster Hana Ondryášová, právě z olomouckého UMTM.
Více informací o konferenci na: www.ddpeo.cz.

 

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny v Olomouci finančně přispívá na výzkum a vývoj protinádorových látek, který probíhá v Ústavu molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci.
Více informací na: www.imtm.cz.

 

Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Tel.: +420 777341150
e-mail: grmolenska@vecverejna.cz

IČO: 25832026
Č.ú: 19-1093910277/0100

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny / webdesign Studio R3D