Nadační projekty

Pravidelné akce nadace

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny Olomouc podporuje a spolufinancuje výzkum, který probíhá v Ustavu molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého a Fakultní nemocnici v Olomouci.

Za účelem získání nových partnerství a finančních prostředků pro svou činnostpořádá Rakovina věc veřejná - Nadace pro výzkum rakoviny pravidelně každým rokem celou řadu benefičních akcí. Na těchto akcích nabízíme prezentaci a zviditelnění našim partnerům a sponzorům.

Pravidelné benefiční akce:

 • Kalendáře nadace
  Nadační kalendář vydáváme každý rok, vždy se snažíme o zcela odlišné a originální téma. 
  Výtěžek z prodeje je věnován na konto nadace Rakovina věc veřejná.
  Nástěnný kalendář pro rok 2016 vyšel s původními fotografiemi jednatele generálního partnera nadace společnosti STAR Group,pana Jankovicse. V kalendáři najdete výběr fotografií krajin, rostlin i makro snímků ze všech ročních období, z Čech i dalších zemí světa.

 • Benefiční společenské večery
  Každoročně pořádáme za účasti a podpory známých osobností ze všech sfér společenského života módní přehlídky, koncerty, výstavy, benefiční večery, dražby a další benefiční aktivity.
  Poslední slavnostní benefiční večer se uskutečnil v listopadu roku 2015 v NH Collection Congress Hotel Olomouc.
   
 • Tradiční konference diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
  Již s 12-letou tradicí probíhají pro lékaře a vědecké pracovníky konference diagnostícké, prediktivní a experimentální onkologie, které pořádá Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě UP v Olomouci a nadace Rakovina věc veřejná. Konference, včetně satelitního workshopu probíhá v NH Hotel Collection Congress Olomouc a na také na půdě UMTM.
  Nadace Rakovina věc veřejná každoročně vypisuje podporu pro mladé vědce a na závěr konference předává cenu za nejlepší přednášku a nejlepší poster. Více informací o konferenci na: www.ddpeo.cz
   
 • Sportovní akce
  Pravidelně organizujeme i sportovně-benefiční akce za účasti známých sportovců.

  V květnu 2015 Motorkářský riding club WANTED v čele s Josefem Kašparem podpořil nadaci Rakovina věc veřejná a uskutečnil již třetí ročník charitativní jízdy s předáním symbolického šeku.

 • Pošli příběh
  Cílem benefičního projektu "POŠLI PŘÍBĚH" je podělit se prostřednictvím vámi zaslaných příběhů na téma „rakovina“ o vlastní zkušenosti s touto nemocí, a tak motivovat a pomoci těm, kteří s rakovinou bojují. Patronem projektu je moderátor Honza Musil.
  Letošní slavnostní vyhlášení a setkání v rámci projektu proběhne v květnu, ve Žlutých lázních, v Praze. Těšíme se na vaše nové příběhy. Více informací na: www.poslipribeh.cz

Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Tel.: +420 777341150
e-mail: grmolenska@vecverejna.cz

IČO: 25832026
Č.ú: 19-1093910277/0100

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny / webdesign Studio R3D