O nadaci

Lidé za nadací

Správní rada

 • Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. (předseda správní rady)
  přednosta Kliniky Dětského lékařství LF UP a Fakultní nemocnice (FN) v Olomouci
   
 • Doc. MUDr. Marián Hajdúch, CSc. (člen správní rady)
  vedoucí Laboratoře experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN v Olomouci a ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci
    
 • Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. (člen správní rady)
  vedoucí DNA laboratoře, vědecký pracovník 

 • RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. (člen správní rady)
  vedoucí cytogenetické laboratoře, vědecký pracovník

 • MUDr. Petr Džubák, Ph.D. (člen správní rady)
  vedoucí laboratoře buněčné biologie, vědecký pracovník


 • Renata Hilšer Grmolenská
  ředitelka nadace

 

Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Tel.: +420 777341150
e-mail: grmolenska@vecverejna.cz

IČO: 25832026
Č.ú: 19-1093910277/0100

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny / webdesign Studio R3D