O nadaci

Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Ústav molekulární a translační medicíny (UMTM) je technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum. Vědci usilují o lepší poznání molekulární podstaty nádorových a infekčních onemocnění. Výzkum zaměřují na identifikaci nových biomarkerů a terapeutických cílů, na hodnocení biologické aktivity malých molekul pomocí vysoce kapacitních skríningových testů a preklinický vývoj.  

Odborníci se zaměřují na šest oblastí:

  1. Molekulární podstata nemocí a molekulární cíle
  2. Medicinální chemie
  3. Chemická biologie a experimentální terapeutika
  4. Biomarkery – identifikace a validace
  5. Farmakologie a toxikologie
  6. Translační medicína

Ředitelem Ústavu molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě UP Olomouc se stal jeden z předních odborníků v oblasti výzkumu léčiv a molekulární onkologie v České republice Doc. Marián Hajdúch, spoluzakladatel nadace Rakovina věc veřejná a člen správní rady. Je autorem více než 20 patentů protinádorových léčiv a biomarkerů.

Dalším špičkovým vědcem zapojeným do projektů v UMTM je profesor Jiří Bártek. Nejcitovanější český vědec v oblasti biomedicíny vede prestižní mezinárodní laboratoř Cell Cycle and Cancer ve výzkumném ústavu v Kodani a současně působí v čele jednoho z výzkumných programů Ústavu molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě UP Olomouc.

Tři ze sedmi ocenění za r. 2015 ministra zdravotnictví směřují na Univerzitu Palackého. První cenu převzal tým Prof. Jiřího Bártka z Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM). Vědecká rada Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ocenila excelentní výsledky dlouhodobého výzkumu mozkových nádorů, ke kterým dospěl tým Jiřího Bártka v jeho olomoucké laboratoři.

Více informací o vědeckých projektech v UMTM najdete na: www.imtm.cz

 

 

Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Tel.: +420 777341150
e-mail: grmolenska@vecverejna.cz

IČO: 25832026
Č.ú: 19-1093910277/0100

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny / webdesign Studio R3D