O nadaci

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny Olomouc

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny Olomouc byla založena v roce l997. Cílem nadace je podpora výzkumu a vývoje v oblasti nádorových onemocnění, v oblasti primární a sekundární prevence zhoubných novotvarů a jiných závažných civilizačních nemocí, podpora výchovy a dalšího vzdělávání odborníků a podpora při zřizování standardních a nestandardních zdravotnických a vědecko-výzkumných zařízení.

Statistika:

 • Nádorová onemocnění jsou v ČR druhou nejčastější příčinou úmrtnosti.
 • Každý 3. obyvatel ČR v průběhu svého života onemocní rakovinou.
 • Každý 4. člověk na rakovinu zemře.
 • Každý rok zemře v ČR na rakovinu přes 27000 lidí (což je 74 lidí denně).
 • V počtu onkologických nemocných zaujímáme přední místa v Evropě.
 • Každých 8 minut přibude nový onkologický pacient.
 • Počet nově diagnostikovaných pacientů snádorem narostlo za 10 let o 28%.
 • Podpora výzkumu a vývoje v oblasti nádorových nemocí a biomedicíny.

Hlavní činnost nadace

 • Financování programů zaměřených na primární nebo sekundární prevenci zhoubných novotvarů a jiných závažných civilizačních nemocí v populaci.
 • Financování projektů a činnosti v oblasti výchovy a dalšího vzdělávání odborníků týkající se přímo, či nepřímo problematiky zhoubných nemocí.
 • Poskytování stipendií a mzdových fondů pro studenty a odborníky řešící přímo či nepřímo onkologické anebo biomedicínské projekty.
 • Poskytování finančních prostředků na zřizování standardních i nestandardních zdravotnických a vědecko-výzkumných zařízení.
 • Financování a zprostředkovávání specializovaných vyšetření, léčby a léčebných pobytů nemocných v ČR i v zahraničí.

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny přistupuje také velmi aktivně k problematice prevence ve svých informativně-preventivních projektech, určených pro širokou veřejnost.

Nadace finančně podporuje vědu a výzkum, který probíhá na speciálním výzkumném pracovišti, v Ústavu molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Tel.: +420 777341150
e-mail: grmolenska@vecverejna.cz

IČO: 25832026
Č.ú: 19-1093910277/0100

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny / webdesign Studio R3D