O nadaci

2016

Výroční zpráva Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny za období od 1.1. 2016 - 31. 1. 2016

 

Slovo na úvod:

Podpora výzkumu rakoviny je moudré rozhodnutí a nejlepší investicí do budoucnosti a budoucnosti našich dětí.
Prof. Vladimír Mihál, předseda správní rady

 

Poslání cíle nadace:

Posláním nadace Rakovina věc veřejná je podpora těchto oblastí :

- výzkum a vývoj protinádorových léčiv
- prediktivní a experimentální onkologie
- diagnostika a léčba maligních nádorů
- výchova a další vzdělávání odborníků (postgraduální studium)
- pomoc hemato-onkologicky nemocným dětem, úzká spolupráce se Sdružením ŠANCE
- šíření informací o problematice nádorových onemocnění, prevence a propagace zdravého životního stylu
- publikační činnost

 

Statutární orgány nadace

Zřizovatelé:

Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. (předseda správní rady)
přednosta Kliniky Dětského lékařství LF UP a Fakultní nemocnice (FN) v Olomouci
 
Doc. MUDr. Marián Hajdúch, CSc. (člen správní rady)
vedoucí Laboratoře experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN v Olomouci a ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci

Správní rada:

Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. (předseda správní rady)
přednosta Kliniky Dětského lékařství LF UP a Fakultní nemocnice (FN) v Olomouci
 
Doc. MUDr. Marián Hajdúch, CSc. (člen správní rady)
vedoucí Laboratoře experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN v Olomouci a ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci
  
Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. (člen správní rady)
vedoucí DNA laboratoře, vědecký pracovník 
RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. (člen správní rady)
vedoucí cytogenetické laboratoře, vědecký pracovník
MUDr. Petr Džubák, Ph.D. (člen správní rady)
vedoucí laboratoře buněčné biologie, vědecký pracovník
________________________________________

Revizor: Pavla Burešová

Výkonný ředitel: Renata Hilšer Grmolenská

 


HLAVNÍ ČINNOST NADACE RAKOVINA VĚC VEŘEJNÁ:
Podpora činnosti Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) při Lékařské fakultě UP Olomouc a nadací zřízeného
ops Rakovina věc veřejná s hlavní orientací na výzkum, podporu včasné diagnostiky a nastavení individuální léčebné terapie. Nadace pravidelně připravuje benefiční projekty a akce pro širokou veřejnost, kde klade aktivně důraz na prevenci a pravidelné lékařské prohlídky.
Základní informace k činnosti ÚMTM:
Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské Fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se stává vyspělou technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění.
Specifické cíle ústavu:
A. Studium mechanismů vzniku a léčby nádorových a infekčních onemocnění
B. Vytvoření platformy pro chemickou biologii a vývoj léčiv
C. Identifikace nových cílů, biomarkerů a diagnostických postupů směřujících k individualizované terapii.

 

VEŘEJNO-PROSPĚŠNÝ PROJEKT NA ZJIŠTĚNÍ PŘÍTOMNOSTI INFEKCE HPV (Prevence proti rakovině děložního čípku)

Na celém světě ročně diagnostikují nádor děložního čípku u více než 500 000 žen, přes 270 000 žen ročně na toto onemocnění umírá.
V prevenci nádorových onemocnění se stávají programy založené na molekulární bázi nepostradatelnými, a to především díky vyšší citlivosti (větší záchyt pacientů s nádorovými změnami) a nulové míře subjektivity.  Ve studii ATHENA, která analyzovala přes 47000 pacientských vzorků, bylo prokázáno, že je detekce viru HPV dostačující pro diagnostiku nádorových změn děložního čípku, byla prokázána zvýšená citlivost (vyšší počet zachycených pozitivních případů) v porovnání s klasickým cytologickým vyšetřením. Tato studie potvrdila vhodnost HPV testu jako metody  primárního skríningu.
Jeden z nich , testování DNA na přítomnost HPV, veřejnosti nabízí nadace Rakovina věc veřejná.
Hlavní cílem tohoto projektu je oslovit více než 50% českých žen, které nejsou zapojeny do celonárodního skríningového programu na rakovinu děložního čípku.
Tyto ženy si mohou u nadace Rakovina věc veřejná objednat samoodběrový HPV testEvalynbrush (Roversmedical), který je velmi citlivý a detekuje přímo DNA HPV viru. Specializované vyšetření poslaného vzorku proběhne na půdě Ústavu molekulární a translační medicíny při LF UP v Olomouci. Výsledek obdrží žena diskrétně poštou. Tento veřejně prospěšný projekt nadace úspěšné funguje již více než 3 roky a budeme v něm pokračovat i nadále.

Více informací o aktivně - preventivním projektu a objednávkový formulář najdete na webových stránkách: www.vecverejna.eu

 

DLOUHODOBÝ PROJEKT "POŠLI PŘÍBĚH" PRO ONKOLOGICKÉ PACIENTY

Cílem benefičního projektu Pošli příběh je sdílet vzájemně své zkušenosti s onemocněním bohužel tak častým, jakým je rakovina. Poskytnout si nejen rady, vyměnit názory, ale i dodat sílu, odvahu, důvěru a posílit optimistický pohled do budoucnosti a to díky svým příběhům i osobním setkáním.
Sekundárně stejně jako ostatní projekty nadace, chce i tento upozornit na nevyhnutelnou podporu výzkumu, na důležitost zvyšování možností včasné diagnostiky a jejího přístupu široké veřejnosti, včetně zvyšování edukace nejen těch, které již onemocnění potkalo, ale nás všech. Bez pochopení příčin vzniku a následném chování této nemoci moderní medicínou v kombinaci s ostatními možnými alternacemi, si lze jen těžko představit, že bude poražena.
Rok 2016 byl již šestým ročníkem a setkání účastníků projektu, spojené se slavnostním vyhlášením nejinspirativnějších příběhů proběhlo ve Žlutých lázních v Praze., kdy se i za pomocí ambasadorů projektu snažíme nenechat Vás v tom samotné
Těšíme se na všechny další příběhy. Přejeme, ať  jsou jejich scénáře co nejoptimističtější a přejeme hodně štěstí.

Více informací o projektu a kontakt na poslání příběhů najdete na:www.poslipribeh.cz

 

BENEFIČNÍ A EDUKATIVNÍ AKTIVITY PRO VEŘEJNOST V ROCE 2016:

 

Podpora od projektu Czechs4Monte

Czechs4Monte.cz s vozem Škoda 110 L úspěšně dokončili rallye Monte Carlo Historique.

Náš milý partner, kterého mnozí z Vás mohli potkat na loňském vyhlášení Pošli příběh ve Žlutých lázních Czechs4Monte - Škoda 110 L na Rallye Monte Carlo 2016​ se právě vrátili.

Velká gratulace! Zde je jeich krátký vzkaz:
Dovolte nám, abychom Vám s hrdostí oznámili, že jsme úspěšně dokončili projekt Czechs4Monte.cz 2016 a jako prvnímu týmu v historii se nám s vozem Škoda 110 L podařilo úspěšně dokončit legendární a velmi náročnou rallye Monte Carlo Historique. Během šesti dní jsme se závodním autem absolvovali celou trasu a ujeli přes 2700 km víceméně horským terénem, a to stále v ostrém tempu.

 

Charitativní jízda Moto klubu Wanted pro nadaci Rakovina věc veřejná

V sobotu 23.4. 2016 se uskutečnil tradiční čtvrtý ročník charitativní jízdy Moto klubu Wanted pro nadaci Rakovina věc veřejná, který opět přijel v čele s iniciátorem projektu a Josefem Kašparem.
WANTED je Riding Club, který vznikl jako spolek přátel cestování na motorkách, na vlastní žádost získal klub povolení nosit označení názvu klubu "WANTED" na zádech vesty od českého královského MC klubu Hells Angels MC.

V letočním roce přijelo několik desítek motorkářů a kromě příjemné jízdy, tradičního setkání s dětmi z dětské kliniky a skvělého zážitku pro všechny, s sebou přivezli i symbolický šek v hodnotě 29 000,- Kč.
Celkově v rámci tohoto projektu předal Moto klub Wanted a jeho přátelé nadaci Rakovina věc veřejná již více než 80 tisíc korun. Děkujeme velmi pěkně!

 

Mise Maraton ve prospěch výzkumu rakoviny

V neděli 8. května 2016 proběhla ojedinělá akce - mise Maraton v rámci projektu "Nikdy není pozdě" s Alexem Trejtnarem, kterým podpořil nadaci Rakovina věc veřejná. 

Alex Trejtnar si tuto misi vymyslel, začal běhat před 8 měsíci a v neděli již běžel poprvé v životě Volkswagen Maraton Praha.
Byli jsme při tom s Alexem i dalšími zajímavými hosty, kteří připravili 7 hodinový přímý přenos s on-line monitoringem životních funkcí běžce.
Mezi jinými hosty jsme mohli vidět ve studiu také Michaelu Kavanovou z nadace Rakovina věc veřejná a s ní i pacientky z nadačního dlouhodobého projektu Pošli příběh - Jana Nováčková a Jaroslava Kolínová.
Děkujeme mockrát, že nás také podpořili, stejně tak i moderátorovi Pavlovi Cejnarovi, který s nimi vedl rozhovor.
Alexovi Trejtnarovi gratulujeme a děkujeme, že jsme mohli zúčastnit tak zajímavého a hezkého projektu.

 

TRADIČNÍ PACIENTSKÝ PROJEKT "POŠLI PŘÍBĚH"

Dne 31. 5. 2016 proběhlo vyhlášení 5. ročníku soutěže Pošli příběh ve Žlutých lázních v Praze.

Z příběhů zaslaných do letošního ročníku projektu Pošli příběh si porota  vybrala ty nejinspirativnější, které v úterý ve Žlutých lázních ocenila. A věřte, že to tentokrát nebylo vůbec jednoduché. Protože každý z nich je vítězem - tím jak bojuje, jak je nemoc posunula dále a hlavně tím, že příběhem mohou pomoci někomu, kdo to v současné chvíli nejvíce potřebuje.


Oceněné autorky příběhů:
- Jana Nováčková a Terezka Šimíčková - předplatné časopisu od
vydavatelství Bauermedia
- Olinka Javorská, Zumba Jaroslava Kolínová, Věra Šimůnková,
Eliška Oulická, Ludmila Bednářová, Košínová Jitka - potravinový
balíček od sítě potravin Žabka
- Denisa Janebová - Graviola od MEDICO group
Všem ještě jednou děkujeme a přejeme hlavně zdraví do budoucna.

Speciální poděkování patří Petru Vondráčkovi, který nám odpoledne odmoderoval a úžasně zazpíval.
Děkujeme i patronovi projektu Honzovi Musilovi za to, že nás přišel do Žlutých lázní podpořit a zastavil se za námi.

Děkujeme paní Jaroslavě Kolínové její za tvořivý koutek.
Hercům a komikům Petrovi Vydrovi a Ester Kočičkové za nejedno rozesmání a úžasné povídání.
Žlutým lázním, děkujeme za poskytnutí prostoru Tančírny a za skvělé zázemí.

 

V rámci projektu "Pošli příběh" proběhla také krásná výstava obrazů v NC PALLADIUM

V pondělí 27. 6. 2016  jsme v NC PALLADIUM v Praze slavnostně zahájili výstavu obrazů onkologické pacientky z nadačního projektu Pošli příběh - paní Jari Kolínové.
Vernisáž výstavy proběhla za účasti dlouholetého patrona projektu Honzy Musila a zástupce hotelu Mandarin Oriental Prague Lenky Rogerové. Velmi pěkně oběma děkujeme.

 

Křest benefičního kalendáře 2017 v pavilonu Z Brněnských výstavních veletrhů, v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno

Rakovina věc veřejná – nadace pro výzkum rakoviny ve spolupráci s generálním partnerem nadace společností STAR Group s.r.o. vydává nový kalendář pro rok 2017 s fotografiemi fotografa Jana Hrušky.

 Slavnostní křest proběhl v úterý 4. 10. 2016 v 15 hodin, v pavilonu Z Brněnských výstavních veletrhů,  rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, na stánku vydavatelství Business Media.
Kmotrou kalendáře se stala moderátorka ČT1 Soňa Šuláková. Děkujeme.
Tisk kalendáře zajistila společnost Seven Design.
Všem partnerům děkujeme za podporu a velmi příjemné, přátelské setkání.

 

Natáčení dokumentu u příležitosti 70. výročí obnovení Univerzity Palackého v Olomouci.

Česká televize natáčela na půdě Ústavu molekulární a translační medicíny

Česká televize připravuje dokument u příležitosti 70. výročí obnovení Univerzity Palackého v Olomouci. Štáb natáčel na různých fakultách UP a protože k Univerzitě patří také vědecká pracoviště (Ústav molekulární a translační medicíny, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Centrum regionu Haná pro biotechnologii a zemědělský výzkum), natáčelo se i na půdě Ústavu molekulární a translační medicíny.
Aktuálních projekty a práci vědeckého týmu představil v rozhovoru ředitel UMTM Doc. Marián Hajdúch, jeden z předních odborníků v oblasti výzkumu léčiv a molekulární onkologie v České republice.
V dokumentu se tak veřejnost může seznámit s výsledky výzkumu v onkologické oblasti, které podporuje také nadace Rakovina věc veřejná.

 

Nová spolupráce nadace Rakovina věc veřejná – se společnost Lékárna AVE s.r.o.

V roce 2016 vzniklo nové partnerství se sítí lékaren společnosti Lékarna AVE s.r.o. Podpořit nadaci Rakovina věc veřejná můžete buď přímo nákupem v některé z výše uvedených poboček Lékárna AVE s.r.o., nebo na eshopu www.lekarnaave.cz/
Lékárna AVE s.r.o. nabízí jako doplněk stravy Chytrý hořčík 375mg + vitamín B6, který přispívá k normální funkci nervového systému a svalů. Z každého prodaného balení tohoto produktu věnuje společnost finanční příspěvek na konto nadace.
Děkujeme společnosti Lékárna AVE s.r.o. za podporu a aktivní spolupráci.

 

konference DDPEO

Ve dnech 1. – 2. 12. 2016 proběhl již XII. ročník Konference diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, které je nadace Rakovina věc veřejná hrdým partnerem.


Letošní ročník se koná opět v  hotelu NH OLOMOUC CONGRESS v Olomouci.

Konferece, která vytváří interdisciplinární platformu pro spolupráci odborníků z řady teoretických, preklinických a klinických odborů zabývajících  se výzkumem, diagnostikou a léčbou maligních nádorů.


   Program byl zaměřen zejména na následující témata:


    Nová protinádorová léčiva
    Medicinální chemie protinádorových léčiv
    Molekulární podstata účinku a toxicity protinádorových léčiv
    Chemoprevence nádorových onemocnění
    Chemorezistence nádorů
    Chyby a omyly v diagnostice nádorových onemocnění
    Prognostické a prediktivní biomarkery
    Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů
    Nádorová genomika, proteomika a metabolomika
    Patogeneze nádorů
    Cílená biologická léčba
    Translační výzkum v onkologii

Mezi hosty a přednášejícími na konferenci jsme se mohli setkat s takovými osobnostmi jako například Profesor Jiří Bártek. Profesor Bártek je světovou kapacitou ve výzkumu nádorových buněk a jeden z nejvíce citovaných vědců v České republice.


Nadace Rakovina věc veřejná na konferenci ocenila a podpořila jako každoročně mladé, začínající vědce.
Cenu za nejlepší poster, spojenou s finanční podporou ve výši 5000,- Kč obdržela Hana Ondryášová z Ústavu molekulárn í a translační medicíny v Olomouci za poster na téma pilotní studie o využití samovyšetřovacích testů viru HPV při screeningu rakoviny děložního čípku.


Cenu za nejlepší přednášku, spojenou s finanční podporou ve výši 10000,- Kč obdržela Erika Ďurinková z Ústavu experimentálnej onkológie, Biomedicínské centrum SAV za přednášku na téma - Definování mechanismu rezistence vůči genově řízenému enzymu / léčbě prekurzorů léčiva zprostředkovaným MSC v modelu rakoviny tlustého střeva.
Všem mladým a nadějným vědcům přejeme hodně vědeckých úspěchů do budoucna.

 

Charitativní prodej Vánočních hvězd ve spolupráci s Šancí Olomouc o.p.s.


Ve spolupráci se Šancí Olomouc o.p.s. se nadace Rakovina věc veřejná aktivně účastní projektu Vánočních hvězd, které se prodávají po celé Moravě. Výtěžek z projektu jde na pomoc dětským onkologickým pacientům a také na podporu vědy a výzkumu. Projekt zrealizovala maminka od nemocného dítěte již před 19 lety a s myšlenkou pomáhat pomocí živé Vánoční květiny se setkáváme dosud.

Slavnostní křest pohádkové knihy "Věnované pohádky"


Dne 5. 12. 2016 proběhl slavnostní křest pohádkové knihy „Věnované pohádky" v krásném prostředí hotelu Mandarin Oriental, Prague.

Projektu "Věnované pohádky" jsme se intenzivně věnovali 2 roky a nakonec se nám podařilo vydat krásnou knihu původních pohádkových příběhů známých českých a slovenských osobností.
Zdraví jde ruku v ruce s výzkumem, kterému se u nás denně věnují špičkoví odborníci v různých vědeckovýzkumných ústavech.  Mnohokrát musí čelit  nedostatku  prostředků na realizaci své výzkumné činnosti, která je finančně velmi nákladná.
Tímto projektem bychom také rádi upozornili na důležitost podpory vědy a výzkumu, jako moudré investice do naší budoucnosti.
Zakoupením pohádkové knihy pomůžete nadaci Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny naplňovat její poslání, kterým je podpora výzkumu v boji proti zákeřné nemoci. Děkujeme!

Do projektu přispěli svou pohádkou tyto známé osobnosti:
Lukáš Hejlík
Igor Bareš
Lukáš Pavlásek
Hana Lasicová
Gabriela Koukalová
petr Koukal
Petr Vydra
Martin Jan Stránský
Josef Heřmánek
Prof. Josef Koutecký
ilustrátorka Carolyn Gad


Příjemného odpoledne křtu knihy se osobně zúčastnili i někteří autoři pohádkových příběhů – Lukáš Pavlásek, Petr Vydra, Josef Heřmánek, velmi vzácný host Prof. Josef Koutecký - zakladatel dětské onkologie v ČR a Kateřina Havelková jako zástup za Martina Jana Stránského.
Křest osobně podpořila také ilustrátorka knihy Carolyn Gad.
Milé role kmotry a ozdobou křtu byly dámy Andrea Tögel Kalivodová – přední česká mezzosopranistka a sólistka Národního divadla Praha a bloggerka - paní Dagmar Heřtová, které originálně strouhanou čokoládou pokřtily knihu a popřály jí, aby se příběhy líbily nejen pohádkovým čtenářům a aby se kniha prodávala. Andrejka Tögel Kalivodována závěr zazpívala koledu za doprovodu harfistky Blanky Konvalinkové.
Hosty celým křtem s velkou noblesou provedla moderátorka, paní Hana Heřmánková, moderátorka a divadelní manažerka Divadla Bez Zábradli.
Všem pěkně děkujeme za podporu a velmi příjemné odpoledne!

Knihu "Věnované pohádky" si můžete objednat na stránkách projektu: www.venovanepohadky.cz
Děkujeme, že nám pomáháte naplňovat cíle a poslání nadace Rakovina věc veřejná, které jsou podpora české vědy a výzkumu onkologického onemocnění. 

 

Dary v roce 2016

 

Balous  Mojmír/8400,-
Čeněk Janoušek/10 000,-
Naturamed Pharmaceuticals s.r.o./700 000,-
Renáta Hakrová/1 200,-
Bárta Pavel/4000,-
PB Engineering/10 000,-
Polonská Michaela/6 000,-
Jakub Žoha/500,-
Langarová Hana/1 000,-
Neville Gruso/3 444,-
Maleček Petr/3 500,-
Eva Lelková/1000,-
Mach-Žižka Vít/               1200,-
Dundáček František/500,-
Tesco/139 642,-
Farmak/10 000,-
Mš Pohádka/500,-
Janoušek Radovan/1 200,-
Ferona/50000,-
Star Czech s.r.o./200000,-
Roman Havrlík/                500,-
Jarabincová Ljusja/500,-
Lisý Jiří/600,-
Brandýs Roman               /3000,-
Šance Olomouc o.p.s./350 000,-
Business media CZ/3000,-
Eva Lelková/1000,-
Černý Jiří/1000,-
Lenka Piknová/                250,-
Smejkalová Monika/1150,-
Uberall Ivo/684,-
Hrbáčková Květoslala/1000,-
Motl Ladislav/1000,-
Šatalová Dagmar/2000,-
Kotasová Eva/ 484,-
Eliáš Vlastimil/2000,-
Irena Palečková               /484,-
Jordanová Jindřiška/2000,-
A-munitor s.r.o.               /20000,-
Žoha Jakub/500,-
Papež Tomáš/250.-
Motoclub Wanted/29 000,-
Balášová Jindra/1 000,-
Čuhelová Jana/                1000,-
Lišková Zuzana/2 000,-

 

 

Účetní uzávěrka - rozvaha v plném rozsahu:
ke stažení zde

Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Tel.: +420 777341150
e-mail: grmolenska@vecverejna.cz

IČO: 25832026
Č.ú: 19-1093910277/0100

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny / webdesign Studio R3D