O nadaci

2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1.1. 2008 do 31.12. 2008

Výroční zpráva Nadace pro výzkum rakoviny Olomouc za rok 2008

Slovo na úvod
Pomáháme vyhrát velké zápasy....

Posláním nadace je podpora těchto oblastí :

- výzkum a vývoj protinádotových léčiv
- prediktivní a experimentální onkologie
- diagnostika a léčba maligních nádorů
- výchova a další vzdělávání odborníků (postgraduální studium)
- pomoc hemato-onkologicky nemocným dětem, úzká spolupráce se Sdružením ŠANCE
- šíření informací o problematice nádorových onemocnění, prevence a propagace zdravého životního stylu
- publikační činnost

Speciální poděkování patří Veronice Novákové, moderátorce PRIMA TV a houslistce Gabriele Demeterové, které se staly patronkami nadace.


Cíle nadace :

- podpora výzkumu a vývoje v oblasti nádorových onemocnění a biomedicíny, včetně poskytování finančních prostředků na pořízení technických prostředků a přímých či nepřímých nákladů výzkumu a vývoje
- financování programů zaměřených na primární nebo sekundární prevenci zhoubných novotvarů a jiných závažných civilizačních nemocí v české populaci
- financování projektů a činnosti v oblasti výchovy a dalšího vzdělávání odborníků týkající se přímo či nepřímo problematiky zhoubných nemocí
- poskytování stipendií a mzdových fondů pro studenty a odborníky řešící přímo či nepřímo onkologické nebo biomedicíncké projekty
- poskytování finančních prostředků na zřizování standardních a nestandardních zdravotnických a vědecko-výzkumných zařízení, včetně financování jejich vybavení, provozu a rozvoje
- financování a zprostředkování specializovaných vyšetření, léčby a léčebných pobytů nemocných v České republice i zahraničí

Správní rada nadace

předseda správní rady

Prof. MUDr. Vladimír Mihál, Csc
přednosta Kliniky Dětského lékařství LF UP a Fakultní nemocnice v Olomouci,
hlavní koordinátor Onkologického centra Olomouc

členové správní rady

MUDr. Marián Hajduch, Csc
Vedoucí Laboratoře experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN v Olomouci, zástupce pro vědu a výzkum Onkologického centra OlomoucDoc. MUDr. Alena Merkunová, Csc.
Ústav fyziologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého LF UP v OlomouciProf. Ing. Miroslav Strnad, Csc.
Vedoucí Laboratoře růstových regulátorů, Přírodovědecká fakulta UP a Ústav experimentální botaniky AV ČR v OlomouciDoc. MUDr, Jaroslav Veselý, Csc
Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci

Vědecká rada

Monsignore Jan Graubner
Arcibiskup olomoucký, Metropolita moravský

Tomáš Kvapil

Prof. RNDr. Vladimír Velemínský, DrSc.
Předseda vědecké rady Akademie věd ČR a ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČRDoc. RNDr. Jan Krekule, DrSc.
Vědecký pracovník Ústavu experimentální botaniky AV ČR

Jednatelka
Renata Hilšer Grmolenská

Finanční zpráva ( v tisících Kč )

Příjmy podle druhu a účelu

Provozní dotace 0
Dary, příspěvky 1.384 Kč
Ostatní příjmy 813 Kč
Výnosy celkem 2.197 Kč

Náklady podle účelu

Spotřebované nákupy 31 Kč
Opravy a udržování 5 Kč
Cestovné 0 Kč
Náklady na prezentaci 13 Kč
Ostatní služby 1.413 Kč
Celkem služby 1.431 Kč


Mzdové náklady 220 Kč
Zákonné pojištění 77 Kč
Celkem osobní náklady 297 Kč

Dary 0 Kč
Ostatní náklady 51 Kč
Celkem ostatní náklady 51 Kč
Odpisy 184 Kč
Náklady celkem 1.994 Kč

Získávání finančních prostředků ze společenských akcí:


Benefiční golfový turnaj Zibi cup v golfovém areálu Kaskáda v Kuřimi u Brna
V pátek 27. Června 2008 proběhl další ročník golfového turnaje "Zibi cup" v golfovém areálu Kaskáda Kuřim (www.golfbrno.cz ). Turnaj se hrál v krásném počasí a přátelské atmosféře. Během odpoledního programu se také vydražil dres italského brankáře Gianluigina Buffona, který nám věnovala do dražby jeho partnerka Alena Šeredová a na závěr zazpíval hostům známý zpěvák Laďa Kerndl. Celkový výtěžek z turnaje dosáhl krásných 152 000,- Kč. Děkujeme generálnímu partnerovi STAR CZECH s.r.o., partnerům Brněnské teplárny a.s., golfovému areálu Kaskáda i všem ostatním hráčům a hostům turnaje za podporu a krásný společně prožitý den!

Golfový turnaj O putovní pohár primátora města Olomouce
Dne 8. října 2008 se uskutečnil 4. ročník golfového turnaje O putovní pohár primátora města Olomouce, na golfovém hřišti Golf Clubu Olomouc-Véska. Děkujeme golfovému klubu, všem hráčům a hostům , kteří náš turnaj letos opět podpořili a těšíme se na další ročník. V rámci odpoledního programu pokřtili finalistka MISS ČR Taťána Šedivá, Heidi Janků a Zbigniew Czendlik kalendář nadace Rakovina věc veřejná s golfovou tematikou a na závěr všem zazpívala zpěvačka Heidi Janků. Děkujeme partnerům Auto Samson, Star Czech s.r.o., Aviva pojišťovna za příjemné, golfové odpoledne.

Módní přehlídka známých českých návrhářů, spojená s benefiční dražbou
Dne 25. září 2008 proběhla v pražském hotelu Crowne Plaza módní přehlídka předních českých návrhářů, spojená s benefiční dražbou.kterou moderovala Zuzana Belohorcová. Návštěvníci mohli vydražit například - den na golfu s profesionálem Alanem Babickým a Českou MISS Eliškou Bučkovou, den na brněnském okruhu s profesionálním závodníkem nebo víkend na jachtě. Během programu zazpívala hostům zpěvačka Viktoria. Byla to první benefiční přehlídka v Praze, proběhla úžasně a nadace všem partnerům, účinkujícím, hostům i dražitelům mockrát děkujeme.

Benefiční koncert světoznámé houslistky Gabriely Demeterové
Dne 23. října 2008 se uskutečnil již 2. ročník benefičního koncertu světoznámé houslistky paní Gabriely Demeterové. Koncert proběhl opět v Obecním domě v Praze, tentokrát ve Smetanově síni za doprovodu 40-členného kolegia. Koncert měl úžasnou atmosféru a 600 hostů si užilo profesionální výkon paní Demeterové a slyšelo nádherné sklady např. Vivaldiho nebo Bacha. Celý výtěžek večera byl opět věnován nadaci Rakovina věc veřejná. Patronce Gabriele Demeterové ještě jednou děkujeme za krásný zážitek.

Golf s Eliškou Bučkovou 12.11. 2008
Jedním z dražených zážitků na módní přehlídce v hotelu Plaza Crowne Praha byl "Den na golfu s Českou MISS Eliškou Bučkovou".
Tento aktraktivní zážitek vydražil pan Petr Lízálek ze společnosti JUST CZ, která na český trh dodává Švýcarskou kosmetiku. Všichni se společně potkali v hotelu Čechie a strávili výukou golfu příjemné odpoledne.
Ještě jednou děkujeme za podporu.

Vánoční koncert Ladi Kerndla
Dne 20. listopadu 2008 se uskutečnil v sále Reduta Moravského divadla v Olomouci 1. Vánoční koncert jazzového zpěváka Ladi Kerndla. Laďa Kerndl se vzdal honoráře a výtěžek z celého večera byl předán na závěr koncertu Prof. Vladimíru Mihálovi. Peníze jsou určeny do Laboratoře experimentální medicíny v Olomouci. Koncert pana Kerndla proběhl v krásné atmosféře, diváci mu děkovali potleskem vestoje a společně si zazpívali i Vánoční koledu. Budeme se těšit na Vánoční koncert v příštím roce, který nám pan Kerndl přislíbil i se svým exkluzivním hostem Terezou Kerndlovou. Děkujeme!
Koncertem hosty provázela bez nároku na honorář herečka a moderátorka Jana Burešová, která v současné době moderuje magazín "Chalupa je hra", který se vysílá na televizi ČT 1. Děkujeme!

IV. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Ve dnech 26. až 28. listopadu 2008 proběhly již IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE a I. SYMPOZIUM O CÍLENÉ BIOLOGICKÉ LÉČBĚ. Na této konferenci Nadace pro výzkum rakoviny - Rakovina věc veřejná opět vyhlásila a předala ceny o nejlepší přednášku a poster s finanční dotací pro mladé vědce.

Benefiční projekt „Vánoční hvězda pomáhá…“ 26.11.2008 – 2.12.2008
Nadace Rakovina věc veřejná se opět připojila k benefičnímu projektu, souvisejícímu s prodejem tradičního symbolu Vánoc „ Vánoční hvězdou“, jehož výtěžek bude rozdělen mezi nadaci Rakovina věc veřejná a sdružení Šance.
Prodej se uskutečnil ve Velkoobchodním centru Makro Olomouc – Velká Bystřice ve dnech 26.11. 2008 až 2.12. 2008 a přinesl více než 40 000,- Kč.
Za koupi Vánoční hvězdy všem děkujeme.

Co se povedlo? Vědecké úspěchy v roce 2008


Získání nových tří patentů za vědecké práce
V roce 2008 se nám podařil další velký úspěch. Laboratoř experimentální medicíny v Olomouci, kterou nadace pro výzkum rakoviny finančně podporuje se podílela svým výzkumem na získání dalších 3 patentů. První získala v měsíci dubnu, další dva v měsíci červnu 2008. Celkově jich Laborař od roku 1998 získala již 17. (více informací na www.lem-olomouc.cz )


IV. ročník Dnů diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
2.Ve dnech 26. až 28. listopadu 2008 proběhly již IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGI, které se rozšířily o I. SYMPOZIUM O CÍLENÉ BIOLOGICKÉ LÉČBĚ.
Na této konferenci Nadace pro výzkum rakoviny - Rakovina věc veřejná opět vyhlásila a předala ceny o nejlepší přednášku a poster s finanční dotací pro mladé vědce.


Natočení nového klipu nadace
V měsíci září byl natočen nový klip – videoprezentace nadace pro výzkum rakoviny a práce vědeckého týmu Laboratoře experimentální medicíny, kterým se nadace prezentovala na svých veřejných benefičních akcích a informovala o své práci veřejnost.

Udělení grantu pro vědeckou práci
Nadace pro výzkum rakoviny udělila vědecký grant ve výši 200 000,- Kč pro RNDr. Jana Šarka, PhD. z Katedry organické chemie pri UP Olomouc, na projekt pod názvem: „Připrava semisyntetických lupanových derivátů s protinádorovou a anti-HIV aktivitou“. RNDr. Šarek spolupracuje s Laboratoří experimentální medicíny již několik let a podílí se s Doc. Hajdúchem i na jiných výzkumných projektech.

Chystá se založení nového klastru
V závěru roku nadace pro výzkum rakoviny spolupracovala na založení inovačního vědeckého klastru, který se chystal k podepsání pod názvem „MedChemBio“ , na kterém se bude spolupodílet i Akademie Věd ČR v Praze.

Kam šly konkrétně získané finanční prostředky od partnerů a ze společenských akcí:
- Platba ubytování na koleji UP v Olomouci pro zahraničního lékaře Mudr. Kollareddyho, který spolupracuje na projektech v Laboratoři experimentální medicíny
- Udělení a proplacení gratu pro Mudr. Jana Šarka PhD. na vědeckou práci
- Koupě počítačů do Laboratoře experimentální medicíny
- Koupe speciálních mrazáků do -380st.
- Koupě speciálního fotoaparátu Olympus, který se dá napojit na mikroskop
- Koupě kopírovacího stroje do Laboratoře experimentální medicíny
- Příspěvek na vybavení herny a letní terasy na onkologickém oddělení Dětské Kliniky v Olomouci
- Proplacení cen „O nejlepší přednášku“ a „Nejlepší poster“ pro začínající, mladé vědce v rámci konference IV. ročník Dnů diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

 

Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Tel.: +420 777341150
e-mail: grmolenska@vecverejna.cz

IČO: 25832026
Č.ú: 19-1093910277/0100

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny / webdesign Studio R3D