O nadaci

2009


VÝROČNÍ ZPRÁVA  za období od 1.1. 2009 do 31.12. 2009

Výroční zpráva Nadace pro výzkum rakoviny Olomouc za rok 2009

Posláním nadace je podpora těchto oblastí :

- výzkum a vývoj protinádorových léčiv
- prediktivní a experimentální onkologie
- diagnostika a léčba maligních nádorů
- výchova a další vzdělávání odborníků (postgraduální studium)
- pomoc hemato-onkologicky nemocným dětem, úzká spolupráce se Sdružením ŠANCE
- šíření informací o problematice nádorových onemocnění, prevence a propagace zdravého životního stylu
- publikační činnost

Speciální poděkování patří patronce nadace Vlaďce Erbové, Janu Saudkovi a Pavle Hodkové.


Cíle nadace :

Vývoj nových protinádorových léčiv

Protinádorová léčiva patří mezi nejdůležitější součásti léčebných protokolů nemocných s maligním onemocněním. Přes úspěchy dosažené jejich použitím v klinické praxi, zůstávají výsledky protinádorové léčby nadále neuspokojivé a vyžadují aktivní přístup ze strany lékařů a vědeckých pracovníků při hledání nových preparátů s novými mechanismy účinku, menší toxicitou a schopností odolávat mechanismům odpovědným za navození rezistence nádoru na cytostatika. Naše úsilí je v tomto směru zaměřeno jednak na vývoj léčiv s novým mechanismem účinku (inhibitory cyklin-dependentních kináz, deriváty kyseliny betulinové, některé fytochemikálie s protinádorovým účinkem), na zlepšování struktury a biologických vlastností známých cytostatik (deriváty taxanů) a také na vývoj léčebných postupů založených na imunoterapii s využitím synteticky modifikovaných nádorových antigenů ve formě protinádorových vakcín.
Bližší a aktuální informace o činnosti laboratoře naleznete na stránkách www.lem-olomouc.cz
 

Správní rada nadace

předseda správní rady

Prof. MUDr. Vladimír Mihál, Csc
přednosta Kliniky Dětského lékařství LF UP a Fakultní nemocnice v Olomouci,
hlavní koordinátor Onkologického centra Olomouc

členové správní rady

MUDr. Marián Hajduch, Csc
Vedoucí Laboratoře experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN v Olomouci, zástupce pro vědu a výzkum Onkologického centra Olomouc

Doc. MUDr. Alena Merkunová, Csc.
Ústav fyziologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého LF UP v Olomouci

Prof. Ing. Miroslav Strnad, Csc.
Vedoucí Laboratoře růstových regulátorů, Přírodovědecká fakulta UP a Ústav experimentální botaniky AV ČR v Olomouci

Doc. MUDr, Jaroslav Veselý, Csc
Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci

Vědecká rada

Monsignore Jan Graubner
Arcibiskup olomoucký, Metropolita moravský

Tomáš Kvapil

Prof. RNDr. Vladimír Velemínský, DrSc.
Předseda vědecké rady Akademie věd ČR a ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR

Doc. RNDr. Jan Krekule, DrSc.
Vědecký pracovník Ústavu experimentální botaniky AV ČR

Jednatelka
Renata Hilšer Grmolenská

Finanční zpráva ( v tisících Kč )

Příjmy podle druhu a účelu

Provozní dotace                             0
Dary, příspěvky                         1070
Ostatní příjmy                             672
Výnosy celkem                         1742

Náklady podle účelu

Spotřebované nákupy                 73
Opravy a udržování                         0      
Cestovné                                         3
Náklady na prezentaci                 12
Ostatní služby                             842
Celkem služby                           861

Mzdové náklady                          114
Zákonné pojištění                        36
Celkem osobní náklady            150

Dary                                               0
Ostatní náklady                           62
Celkem ostatní náklady            62
Odpisy
Náklady celkem

Přehled o majetku a závazcích ( v tisících Kč )

AKTIVA

Samostatné movité věci a soubory mov.věcí                      2990
Celkem dlouhodobý majetek                                                2990

Pohledávky                                                                                    12
Účty v bankách                                                                            575
Celkem krátkodobý majetek                                                   
Aktiva celkem                                                                            4222

PASIVA

Vlastní jmění                                                                             3087
Hospodářský výsledek                                                              935
Celkem vlastní zdroje                                                              4022
Dodavatelé                                                                                   169
Zaměstnanci                                                                                    0
Závazky k soc.zabezpečení a zdrav.pojištění                             5
Přímé daně                                                                                    26
Celkem cizí zdroje                                                                      200
Pasiva celkem                                                                          4222

Získávání finančních prostředků


Poweryoga Vašek Krejčík tour 2009
Nové turné powerjógy s Vaškem Krejčíkem již v lednu 2009 Částka 10 Kč z každého vstupného poputuje na nadaci Rakovina věc veřejná.
Oriflame „I love poweryoga“ - to je nové cvičební turné Vaška Krejčíka, v jehož rámci bude v průběhu roku 2009 prezentovat powerjógu a různé další styly jógu pro širokou veřejnost. Jeho nové DVD Powerjóga energy flow vypovídá o posunu směrem k tématům, jakými jsou: probouzení energie v těle, uvolnění mysli a tanec v pozicích. Tanec je chápán jako vír energie, který pohybuje tělem v mandalách, do kterých Vašek Krejčík vložil jednotlivé bloky powerjógy. Powerjóga v jeho podání tak získává nový rozměr. Je náročná a ladná, je statická, a přesto v ní najdete naprosté uvolnění a plynutí. Powerjóga je zkrátka jeho láskou. Když člověk věnuje svou energii a cit do toho, co dělá, je pro ostatní radost být u toho! Přijďte prožít s Vaškem Krejčíkem téměř tři hodiny čisté radosti ze cvičení!

     
Kalendář 2009
Kalendář známých českých osobností na golfu pro rok 2009 s podtitulem "Pomáháme vyhrát velké zápasy".
Nadační kalendář s golfovou tematikou, který jsme nafotili se známými českými osobnostmi, opět s nevšední a zajímavou grafikou - "Pomáháme vyhrát velké zápasy".
Na kalendáři s námi opět spolupracovali fotograf Lukáš Navara a grafik Michal Botek.  Děkujeme. Více o jejich práci najdete na: www.revolume.cz  a www.navarafoto.cz.
V kalendáři najdete tyto osobnosti:
Zuzana Jandová - MISS ČR 2008, Zbigniew Czendlik - duchovní, Dana Morávková - herečka, Kryštof Michal - zpěvák, Petr Vondráček - zpěvák a herec, Zuzana Belohorcová - moderátorka, Laďa Kerndl - zpěvák, Jan Kalousek - zpěvák, Kateřina Pospíšilová - VICEMISS ČR, Jaromír Bosák - sportovní komentátor, Bára Štěpánová - herečka, Ondřej Hejma - zpěvák.


Den zdraví a pohybu s Olgou Šípkovou a Václavem Krejčíkem
17.5. se v Praze ve víceúčelové hale Pod Juliskou konala akce "Zacvičíme proti rakovině – den zdraví a pohybu", kterou pořádala nadace pro výzkum rakoviny - Rakovina věc veřejná. Hlavními tvářemi byli Olga Šípková a Václav Krejčík. Akci rovněž podpořilo mnoho společností, které věnovaly účastníkům pěkné dárky.
Hlavními tvářemi celého dne byli několikanásobná mistryně ČR, Evropy a mistryně světa z roku 1997 Olga Šípková a Václav Krejčík, mistr republiky ve sportovním aerobiku, vicemistr světa ve step teamech a zakladatel Power yoga Akademie.
V průběhu dne si mohli účastníci pod vedením našich předních cvičitelů aerobicu vyzkoušet různé druhy aerobního cvičení celkem ve třech tělocvičnách. Připravena pro ně byla i tombola, ve které mohli vyhrát pěkné ceny: Poukaz na vyšetření  v MAMMA centru a poukaz na masáž věnoval Medicon a.s. , předplatné časopisu DIETA, dárky od firmy Racio, kosmetiku Mary Kay, poukázku na večeři v pizzerii Coloseum, vstupenky na koncert Gabriely Demeterové a Mira Žbirky, vstupenky na módní přehlídku Jiřiny Tauchmanové, kterou pořádá nadace, její kalendář a dárkové balíčky od firmy ConQuest a STYX.
 Výtěžek ze vstupného byl poukázán na konto nadace Rakovina věc veřejná. Všem účastníkům a sponzorům děkujeme a těšíme se na další ročník.

Finalistky České MISS fotily nadační kalendář na rok 2010
Všichni zúčastnění se podíleli na focení nového kalendáře bez nároku na honorář a výtěžek bude opět použit na výzkum nových protinádorových látek v Laboratoři experimentální medicíny.  Fotograf Lukáš Navara nafotil Ivetu Lutovskou, Renatu Langmannovou, Lilian Sarah Fischerovou,  Zinu Šťovíčkovou, Elišku Bučkovou a Terezu Budkovou jako éterické víly v modelech návrhářky Jiřiny Tauchmanové.
O make-up se postaraly vizážistky Renáta Jirásková a Jitka Śpejtková ze společnosti  Mary Kay a vlasovou úpravu zajistily kadeřnice Anna Plačková, Kamila Gailová a Jana Kabůrková ze společnosti Tony and Guy. Prostor pro focení nám poskytl atelier Studio 55 a konečnou grafickou úpravu kalendáře vtiskne grafik Michal Botek.

Golfová galavečeře
Dne 17.7 2009 proběhla, za velmi příjemné atmosféry, golfová galavečeře na golfovém hřišti v Klánovicích (www.forestgolf.cz). Nadace měla možnost prezentovat své aktivity a také jsme zde měli možnost prodávat golfové kalendáře Nadace pro výzkum rakoviny - Rakovina věc veřejná na rok 2009.
Přítomní golfisté si kalendáře kupovali a tím přispět na konto nadace. Dále jsme se s Forest golf clubem Klánovice domluvili na další společné spolupráci a kalendáře nám na tomto golfovém hřišti budou prodávat i v budoucnu. Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Módní přehlídka 2009
Nadace pro výzkum rakoviny - Rakovina věc veřejná uspořádala dne 24.9.2009 v nevšedním prostředí kaplie Sacre Coeur v Praze módní přehlídku naší přední návrhářky Jiřiny Tauchmanové. Výtěžek akce ve výši 267 000,- Kč je poukázán na konto nadace, konkrétně do Laboratoře experimentální medicíny v Olomouci.
Nadace pro výzkum rakoviny - Rakovina věc veřejná uspořádala dne 24.9.2009 v nevšedním prostředí kaplie Sacre Coeur v Praze módní přehlídku naší přední návrhářky Jiřiny Tauchmanové. Výtěžek akce ve výši 267 000,- Kč je poukázán na konto nadace, konkrétně do Laboratoře experimentální medicíny v Olomouci. Celou akci moderovali Aleš Háma a Lucie Koňaříková.
Krásné modely předvedly finalistky České MISS v čele s Českou MISS 2009 Ivetou Lutovskou a playmate Vlaďkou Erbovou. Dále byly převedeny modely s Oliver, MOTO ITALIA s.r.o. oblečení značky DUCATI a šperky Diamond International Corporation a.s.
Všem děkujeme za podporu a krásnou atmosféru.

Návštěva Vlaďky Erbové, Ziny Šťovíčkové a Pavla Šporcla
Rakovina je nemoc, která děsí každého z nás. Kdo se s ní setkal na vlastní kůži, nebo prostřednictvím svých blízkých, ví, jak těžký a nerovný je boj s touto nemocí. Modelka Vlaďka Erbová se proto rozhodla svou osobností podpořit výzkum léčby této choroby, kterým se zabývá výzkumné pracoviště Laboratoře experimentální medicíny na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci, kterou podporuje Nadace pro výzkum rakoviny – Rakovina věc veřejná. Společně s finalistkou soutěže České Miss Zinou Šťovíčkovou a houslovým virtuózem Pavlem Šporclem navštívili ve čtvrtek 8.10. nejen toto špičkové pracoviště aby se seznámili s jeho prací a výsledky, ale i dětské onkologické oddělení.
Návštěva Dětského onkologického oddělení ve FN v Olomouci, nenechala žádného z účastníků lhostejného. Velmi intenzivně zde všichni cítili smutek, bezmoc a krutou nespravedlnost při pohledu na děti, které svádějí již v tak útlém věku nerovný, těžký a bolestivý boj s touto chorobou. 
Své celodenní působení v Olomouci pak Vlaďka Erbová zakončila v Praze v hotelu Jurys – Inn, kde proběhl slavnostní večer u příležitosti otevření hotelu a v jehož rámci byl předán kalendář Nadace pro výzkum rakoviny – Rakovina věc veřejná. Hlavními aktérkami kalendáře se staly finalistky soutěže Česká Miss.


Golfový turnaj O putovní pohár primátora města Olomouce
Ve čtvrtek 8. října 2008 proběhl již V. ročník golfového turnaje "O putovní pohár primátora města Olomouce" na golfovém hřišti Golf Clubu Olomouc-Véska. Primátor pan Martin Novotný, který převzal záštitu i v minulých ročnících přijel turnaj osobně podpořit, předat ceny vítězům a symbolický šek v hodnotě 175.000 Kč ve prospěch nadace.
Pro hráče i další hosty byl připraven doprovodný program. Nejprve golfová akademie, poté křest kalendáře Nadace pro výzkum rakoviny – Rakovina věc veřejná na rok 2010, který slavnostně pokřtili nová patronka Vlaďka Erbová, finalistka České MISS Zina Šťovíčková a Zbigniew  Czendlik.
Na závěr proběhla módní přehlídka společenských šatů svatebního centra Caxa, které předvedly modelky v čele s Vlaďkou Erbovou a Zinou Šťovíčkovou.
Děkujeme generálnímu partnerovi STAR Czech s.r.o., hlavnímu partnerovi Teplárny Brno a.s, a partnerům Auto Samson, Evergreen CZ s.r.o., Svatebnímu salonu CAXA, Golf Clubu Olomouc a všem hráčům.

Jedinečný koncert podpořil výzkum léčby rakoviny
Ve čtvrtek 15.10. se v pražském Obecním domě konal benefiční koncert, jež pořádala Nadace pro výzkum rakoviny – Rakovina věc veřejná. Vystoupili na něm Bára Basiková, dívčí instrumentální trio Infalgranti a skupina The Bugles. Celým koncertem provázela patronka nadace Veronika Nováková.
Koncert  zahájila naše přední zpěvačka Bára Basiková, která byla po právu odměněna dlouhotrvajícím potleskem. Poté následoval impozantní nástup dívčího instrumentálního tria Inflagranti, spojení klasické hudby s moderním soundem a  poslední část koncertu patřila kapele The Bugles, která patří k nejlepším revivalovým skupinám legendárních The Beatles.
V průběhu večera pozvala moderátorka na podium Doc. Ing. Vladislavem Havlíčkem z Mikrobiologického ústavu AV, který divákům stručně představil konkrétní výsledky i výzkumy, jimiž se zabývá Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice FN v Olomouci.
Diváci strávili příjemný večer a svým příspěvkem, který věnovali prostřednictvím zakoupení vstupenek, zároveň pomohli dobré a velice potřebné věci, jež se dotýká nás všech: Podpořili výzkum léčby zákeřné a nebezpečné rakoviny. Letos se částka spolu s dary od sponzorů vyšplhala na krásných 330 800,- Kč.
Všem partnerům, vystupujícím i divákům velice děkujeme!

Vernisáž výstavy
Ve středu 4. 11. 2009 se v krásné prostředí restaurace Fluidum v Praze 3 konala vernisáž benefiční výstavy obrazů. Výstava potrvá do 23. 12. a prezentují se na ní díla tří českých autorů: Pavla Grégra, Martina Paladina a Ondřeje Růžičky. Celou vernisáží hosty provázel moderátor Honza Musil a jako vážený host nadaci a její aktuální projekty představil Mudr. Petr Džubák, Ph. D.  Vernisáže se zúčastnila také nová patronka nadace modelka Vlaďka Erbová.
Speciální poděkování patří společnosti Star Czech s.r.o. a jejímu jednateli ing. Jankoviczi, který je zároveň i kurátorem výstavy, restauraci Fluidum za zapůjčení prostor a skvělé občerstvení a tiskárně RK tisk za tisk brožury k této výstavě.
Poděkování patří i umělcům, kteří tento projekt podpořil a všem hostům, kteří na vernisáž přišli, i těm, kteří výstavu teprve navštíví.


Benefiční projekt „Vánoční hvězda pomáhá…“ 2009
Nadace Rakovina věc veřejná se opět připojila k benefičnímu projektu, souvisejícímu s prodejem tradičního symbolu Vánoc „ Vánoční hvězdou“, jehož výtěžek bude rozdělen mezi nadaci Rakovina věc veřejná a sdružení Šance.
Prodej se uskutečnil ve Velkoobchodním centru Makro Olomouc – Velká Bystřice ve dnech 26.11. 2009 až 2.12. 2009 a přinesl více než 45 000,- Kč.
Za koupi Vánoční hvězdy všem děkujeme.


Vědecké úspěchy v roce 2009
Projekt Biomedreg - "BIOMEDREGB" Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje - nový projekt Doc. Hajdúcha
V Olomouci vznikne špičkové vědecké centrum s názvem BIOMEDREG, kde se bude soustředit výzkum nádorových a infekčních onemocnění. Vedoucím celého projektu pod názvem: Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje je doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD., zakladatel a člen správní rady nadace Rakovina věc veřejná.
Projekt vznikne v letech 2010-2013 a bude stát devět set milionů korun. Více než 750 milionů půjde z Evropských fondů, 133 milionů zaplatí Ministerstvo školství.
Je to bezesporu jeden z největších a nejvýznamnějších projektů v zemi v oblasti vědy a výzkumu. V Olomouci vyroste nový odborný ústav, kam se soustředí výzkum nádorových a infekčních onemocnění,“ uvedl rektor Univerzity Palackého Miroslav Mašláň.

MedChemBio - Nadace pro výzkum rakoviny - Rakovina věc veřejná se dne 21. ledna 2009 stala členem inovačního klastru "MedChemBio".
Nadace se stala členem zájmového sdružení právnických osob - inovačního klastru "MedChemBio" a je si  vědoma velkého významu spolupráce v oblasti medicinální a biologické chemie. Cílem tohoto klastru je aktivně napomáhat rozvoji inovací a zvýšení konkurenceschopnosti v tomto oboru v České republice.Zakladatelská smlouva byla podepsána 21. ledna 2009 na půdě Akademie věd v Praze. Právě probíhá zápis do registru zájmových sdružení právnických osob.  Více informací na http://www.medchembio.cz/

Svozy vzorků leukemických dětí z celé republiky - Posílení výzkumné infrastruktury pro individualizaci léčby chronicky nemocných dětí“.
Cílem našeho projektu je zlepšení výzkumné infrastruktury a následně zdravotního stavu dětí s astmatem, nespecifickými střevními záněty a poruchami autoimunity. Díky možnosti nákupu přístrojového vybavení, zaškolení personálu a zavedení metodických postupů bychom rádi zlepšili stav poznání mechanismů optimalizace terapie na základě genomické a expresní analýzy.

Kam šly konkrétně získané finanční prostředky od partnerů a ze společenských akcí:
- Platba ubytování na koleji UP v Olomouci pro zahraničního lékaře Mudr. Kollareddyho, který spolupracuje na projektech v Laboratoři experimentální medicíny
- Platba za ubytování na hotelu pro zahraniční hosty, lékaře
- Udělení a proplacení gratu pro Mudr. Jana Šarka PhD. na vědeckou práci
- Koupě nového přístroje do Laboratoře experimentální medicíny v Olomouci
-  Proplacení cen „O nejlepší přednášku“ a „Nejlepší poster“ pro začínající, mladé vědce v rámci konference V. ročník Dnů diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Konference - V. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie II. sympozium o cílené biologické léčbě
POŘADATELÉ
• SDPO České onkologické společnosti ČLS JEP
• Laboratoř experimentální medicíny a Laboratoř molekulární patologie LF UP a FN Olomouc
• Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
• Komplexní onkologické centrum Olomouc
• Nadace pro výzkum rakoviny
• Sdružení Šance

Spolupráce s médii
Veškerá činnost nadace by nebyla možná bez spolupráce a podpory médií.

Poděkování patří :
Hlavní mediální partneři:
GEO
JUICY
Cine Star
Village Cinemas
Volný
Mediální partneři:
Auto motor sport
Rodina a zdraví
Ona ví
Fit styl
Šťastné ženy
Railreklam
Aerobic.cz
Sanquis
Žena a život
Moje psychologie
Dieta
Playboy
GEO
plakátovací plochy v telef.budkách společnosti JU TURN
TV NOVA
Kdy Kde co Olomouc
rádio RUBI
plakátovací plochy města Olomouce
magazín Módní trendy
Olomoucký den
www.olomouc.cz

Partner tisku:
RK Tisk
Partner velkoformátového tisku:
Atelier Spektrum


Poděkování partnerům

Generální partner:
Star Czech s.r.o.

Hlavní partneři :
Auto Samson s.r.o.
Akuna CZ s.r.o.

Partneři :
Česká MISS
R3D s.r.o.
Golf Club Olomouc
Sdružení Šance
Mgr. Pavel Fára
Vlaďka Erbová
Solen
RET s.r.o.
Městská část Praha 5
.Motocentrum HK
Petr Lízálek - HL Production
Power Yoga Akademie

Zráva nezávislého auditora za rok 2009 je ke stažení zde

Kontakty:
Nadace pro výzkum rakoviny
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
Olomouc 775 20
IČO : 25832026
tel. : 585 854 773
         777 341150
www.vecverejna.cz
grmolenska@vecverejna.cz
Bankovní spojení
KB Olomouc, číslo účtu 19-1093910277/0100

Další užitečné odkazy::
www.lem-olomouc.cz
www.ocol.cz
www.fnol.cz
www.linkos.cz

V Olomouci dne 15.6. 2010

 

 

nadace1
nadace2
nadace3
nadace4
nadace5

Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Tel.: +420 777341150
e-mail: grmolenska@vecverejna.cz

IČO: 25832026
Č.ú: 19-1093910277/0100

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny / webdesign Studio R3D