O nadaci

2011

Výroční zpráva za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
Nadace Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny

Slovo na úvod
"Myslím na všechny, a vím, že až jednou budou zvonit zvony po celém světě, bude to den, kdy byl vynalezen Lék na rakovinu." Jan Saudek


Posláním nadace je podpora těchto oblastí :

- výzkum a vývoj protinádorových léčiv
- prediktivní a experimentální onkologie
- diagnostika a léčba maligních nádorů
- výchova a další vzdělávání odborníků (postgraduální studium)
- pomoc hemato-onkologicky nemocným dětem, úzká spolupráce se Sdružením ŠANCE
- šíření informací o problematice nádorových onemocnění, prevence a propagace zdravého životního stylu
- publikační činnost

Cíle nadace :

Vývoj nových protinádorových léčiv

Protinádorová léčiva patří mezi nejdůležitější součásti léčebných protokolů nemocných s maligním onemocněním. Přes úspěchy dosažené jejich použitím v klinické praxi, zůstávají výsledky protinádorové léčby nadále neuspokojivé a vyžadují aktivní přístup ze strany lékařů a vědeckých pracovníků při hledání nových preparátů s novými mechanismy účinku, menší toxicitou a schopností odolávat mechanismům odpovědným za navození rezistence nádoru na cytostatika. Naše úsilí je v tomto směru zaměřeno jednak na vývoj léčiv s novým mechanismem účinku (inhibitory cyklin-dependentních kináz, deriváty kyseliny betulinové, některé fytochemikálie s protinádorovým účinkem), na zlepšování struktury a biologických vlastností známých cytostatik (deriváty taxanů) a také na vývoj léčebných postupů založených na imunoterapii s využitím synteticky modifikovaných nádorových antigenů ve formě protinádorových vakcín.
Bližší a aktuální informace o činnosti laboratoře naleznete na stránkách www.lem-olomouc.cz
 

 

Správní rada nadace

předseda správní rady

Prof. MUDr. Vladimír Mihál, Csc
přednosta Kliniky Dětského lékařství LF UP a Fakultní nemocnice v Olomouci,
hlavní koordinátor Onkologického centra Olomouc

členové správní rady

MUDr. Marián Hajduch, Csc
Vedoucí Laboratoře experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN v Olomouci, zástupce pro vědu a výzkum Onkologického centra Olomouc

Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. (člen správní rady)
vedoucí DNA laboratoře, vědecký pracovník

RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. (člen správní rady)
vedoucí cytogenetické laboratoře, vědecký pracovník

MUDr. Petr Džubák, Ph.D. (člen správní rady)
vedoucí laboratoře buněčné biologie, vědecký pracovník


Renata Hilšer Grmolenská
ředitelka nadace

Získávání finančních prostředků

Křest knihy Tomáše Řepky
Dne 17.1.2011 se v restauraci COMO na Václavském náměstí uskutečnila slavnostní autogramiáda knihy Tomáše Řepky REBEL. Nejprve si mohli všichni fanoušci zakoupit knihu Rebel,zpověď Tomáše Řepky,kterou jim následně Tomáš Řepka podepsal. Nechybělo ani společné focení fanoušků a sparťanského kapitána. Od 18 hod. probíhala v hotelu Jalta na Václavském náměstí tisková konference určená pro všechny novináře, na které mimo  jiné Tomáš Řepka řekl: Já se rebelem nenarodil, toho ze mě udělali jiní.
Od 19.hod.se pak uskutečnil slavnostní křest knížky. Slavnostního křtu se zúčastnil autor knihy Karel Felt, herec David Suchařípa, maminka Tomáše Řepky Helena Švecová, partnerka Tomáše Řepky Vladka Erbová. Během křtu byla vydražena i Řepkova karikatura za 50 000,- Kč pocházející z dílny Milana Kounovského. Výtěžek z této dražby putuje na konto nadace Rakovina věc veřejná. 

Putovní výstava fotografií pokračuje v dalších městech
"Myslím na všechny a vím, že až jednou budou zvonit zvony po celém světě, bude to den, kdy byl vynalezen Lék na rakovinu." Jan Saudek
Touto citací jsme zvali na další ročník úspěšné výstavu fotografií Pavly Hodkové za podpory Jana Saudka.
Vernisáž se uskutečnila 28.1. 2011 od 16 hod. v obchodním centru Olympia Plzeň.
Modelem byly autorce osobnosti mediálně známé, stejně jako osobnosti neznámé. Všechny ale mají jedno společné – rakovinu. A ta si, jak známo, nevybírá.
Tváří této výstavy je Jan Saudek. Všechny fotografie budou na prodej za 5 tis.Kč
Výtěžek této výstavy bude použit konkrétně na nový projekt v laboratoři experimentální medicíny v Olomouci. Snahou tohoto výzkumného centra je najít geny, jež dokážou identifikovat, které léčivo je pro konkrétního pacienta nejlepší.
Na fotografiích můžete vidět Vlaďku Erbovou, Karolínu Švendovou, Petra Vlasáka, Renátu Jiráskovou, Dagmar Mirošovou, Danu Sedlákovou, Jana Saudka, Helenu Štáchovou, Renatu Grmolenskou, Terezu Černochovou, Martu Jandovou, Miroslavu Huskovou, Kristýnu Frejovou, Martinu Huskovou, Ladislava Freje, Arnošta Vaníčka, Olgu Šípkovou, Václava Krejčíka, Ondřeje Horáka, Honzu Musila, Láďu Kerndla, László Jankovicse, Marii K. Novotnou, Bohdanu Novotnou, Terezu Kerndlovou, Báru Nesvadbovou, Michaela Hofbauera, Annu K, Pavlu Hodkovou, Lidku Gérovou, Danu Kolátorovou, Simonka Salačovou, Hanu Hanušovou.
K výstavě byla vydána i exklusivní publikace se všemi fotografiemi a příběhy těch dvaatřiceti statečných.

Vlaďka Erbová prodávala pralinky ve prospěch nadace
Patronka nadace Vlaďka Erbová podpořila společný projekt nadace a našeho nového partnera, který prodává čokoládové pralinky, společnost Sladký život.
Dne 13.2.2011, kdy si na chvilku Vlaďka Erbová vyzkoušela, jaké to je být prodavačkou. a nabízela čokoládové pralinky všem návštěvníkům OC Letňany, kde se prodejna Sladký život nachází.
Podpořit projekt můžete po celý rok 2011 zakoupením čokoládových bonbónů společnosti Sladký život (www.sladkyzivot.eu). Veškerý výtěžek putuje na konto nadace Rakovina věc veřejná.


Dres Tomáše Řepky se vydražil na serveru IDNES
Dres sparťanského kapitána Tomáše Řepky a 2 lístky na fotbalové utkání se slavným Liverpoolem vynesly nadaci Rakovina věc veřejná 160 tisíc korun
Dobročinná aukce, v níž se dražil dres spolu se 2 lístky na pohárový zápas proti Liverpoolu, vynesla 160 tisíc korun. To je přesně dvojnásobek sumy, jež se vybrala loni v květnu, kdy se dres sparťanského stopera dražil poprvé. Tehdy to bylo po oslavách mistrovského titulu, teď pár dní před pohárovou bitvou s Liverpoolem. Dražba nabrala na obrátkách především v poslední hodině. Nejprve padla hranice 50 tisíc,nejdřív jen o pár tisíc,pak ale částky rychle rostly, až skončily na finálních 160 tisících. Výtěžek dražby putuje na konto nadace Rakovina věc veřejná-nadace pro výzkum rakoviny.


Tomáš Řepka předával v restauraci COMO vydražený dres
Nadace Rakovina věc veřejná získala 160 000 Kč na výzkum nových protinádorových látek. Tyto finanční prostředky jsou určeny do Laboratoře experimentální medicíny v Olomouci. Právě za tolik byl vydražen dres sparťanského kapitána Tomáše Řepky,který v něm odehrál domácí fotbalový zápas proti Liverpoolu.
Majitelem vydraženého dresu se stal pan Dalibor Mlejnský, starosta Prahy 11. Právě on v nedávné dobročinné aukci přihodil nejvíc. "Ale složilo se nás ale celkem šest",přiznal. Společně s dresem se dražily i 2 vstupenky na zmiňované utkání AC Sparta Praha vs. Liverpool. "Lístky už jsem koupené měl,ale mě a mé přátele nadchla myšlenka, že peníze půjdou na boj proti rakovině,"řekl dále Mlejnský. Současná vydražená suma je přesně dvojnásobná, než jaká se vybrala loni v květnu. To se dražil Řepkův dres poprvé. "Já bych dělal charitu klidně každý den," prohlásil tenkrát populární fotbalový drsňák a dnes tahle slova můžu jen zopakovat, "udělat přece něco pro dobrou věc musí těšit každého,"

Šek na 160 000 Kč převzala zástupkyně nadace Petra Ryglová a patronka nadace Vlaďka Erbová. Nadace Rakovina věc veřejná tímto děkuje sparťanskému kapitánovi Tomáši Řepkovi i panu Daliboru Mlejnskýmu za skvělou podporu naší práce. Poděkování patří také serveru www.idnes.cz, který pro nás již podruhé aukci zprostředkoval.

Nový projekt - Cena Nadi Urbánkové
Nový projekt nadace Rakovina věc veřejná byl v roce 2011 projekt  „Pošli příběh,cena Nadi Urbánkové"
"Pošli příběh, cena Nadi Urbánkové" byl novým projektem nadace Rakovina věc veřejná, který již byl avizován na začátku roku 2011. Patronkou projektu je paní Naďa Urbánková, která má s rakovinou své osobní zkušenosti. Přestože před lety přišla v jejím důsledku o oba prsy, nikdy nepropadala beznaději a skepsi a svůj boj nakonec s přispěním lékařů vyhrála.
Cílem projektu "Pošli příběh, cena Nadi Urbánkové" je vytvořit přátelskou skupinu lidí, do níž se může zapojit každý, kdo s nádorovým onemocněním bojoval či stále bojuje, případně kdo tuto nemoc prožíval či prožívá s někým blízkým. Každý může zaslat svůj osobní příběh, v němž se nejen vypíše z toho,co v souvislosti s rakovinou prožil,ale může touto cestou motivovat ostatní. Všichni zúčastnění se budou moci zároveň setkávat v rámci workshopů, na nichž bude prostor k navázání nových přátelství,zábavě i k získání nových informací ohledně léčby a výzkumu rakoviny.
Všechny zaslané příběhy bude hodnotit porota sestavená z členů a spolupracovníků nadace Rakovina věc veřejná. - paní Naďa Urbánková,Prof.Vladimír Mihál,Doc.Marián Hajdúch,ředitelka nadace RVV Renata Hilšer Grmolenská,tisková mluvčí nadace Martina Husková,patronka nadace Vlaďka Erbová,Renáta Jirásková a Vašek Krejčík. Vybrané příběhy budou odměněny pěknými dárky.

Laboratoř experimentální medicíny spolupořádala přednášku
Laboratoř experimentální medicíny, Dětská klinika při LF UP a FN v Olomouci, Komplexní onkologické centrum Olomouc uspořádali dne 15. března 2011 zajímavou přednášku.
Přednášejícíím byl pan Michal Lebl, PhD, DSc., Illumina, San Diego, USA.
Téma přenášky, která se konala v kulaté posluchárně Dětské kliniky FN v Olomouci bylo: Genomické technologie firmy Illumina a vysokokapacitní syntéza DNA.
Tento nevšední projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Výstava fotografií otevřena v Českých Budějovicích
Výstava fotografií Pavly Hodkové za podpory Jana Saudka putuje i v roce 2011 putuje po dalších městech České republiky s cílem podpořit nadaci Rakovina věc veřejná. Dalším městem této zajímavé a úspěšné výstavy jsou jihočeské České Budějovice.
Slavnostní vernisáž výstavy opět svým slovem provedl moderátor Jan Musil. Vernisáže se dále zúčastnili autorka fotografií Pavla Hodková, fotograf Jan Saudek, paní Hanka Hanušová, jedna z fotografovaných tváří výstavy a všem zazpíval zpěvák Norbert Petický.
Vernisáž svou osobní přítomností podpořili také patronka nadace Vlaďka Erbová a sparťanský kapitán Tomáš Řepka, oba nadaci dlouhodobě podporují.


Fanouškovská skupina Sparta Forever podpoří nadaci Rakovina věc veřejná
Fanouškovská skupina Sparta Forever věnovala za každého diváka, který přišel dne 22. 4. 2011 na zápas Sparty proti Olomouci, 1 Kč. Výtěžek z této akce putoval na konto nadace Rakovina věc veřejná
Bitva o ligový trůn vrcholí.Řada daleko důležitějších se však odehrává mimo fotbalové trávníky. Sparta Forever žene za úspěchy svůj klub a tým, ale chtěla podpořit zároveň i tým skvělých lékařů a vědců.
Proto tyto dvě aktivity propojily a při příležitosti fotbalového utkání AC Sparta Praha s Olomoucí věnovala nadaci Rakovina věc veřejná 1 kč za každého diváka, který na toto utkání, které se uskutečnilo  22.4.2011 od 20:15 na Letné, přišel.
Výhradně fanouškovský web Sparta Forever tímto naváže na své předchozí aktivity pod hlavičkou unikátní iniciativy Cesta za snem. Tentokráte však nepodpoří mládežnické týmy a mladé fotbalisty na cestě za jejich fotbalovými sny, ale tímto způsobem pomůže vědeckému týmu v Laboratoři experimentální medicíny, jehož cílem je vývoj nových protinádorových léčiv.


Putovní výstava fotografií byla slavnostně představena v Karlových Varech
Putovní výstava fotografií Pavly Hodkové za podpory Jana Saudka na podporu nadace Rakovina věc veřejná se přesunula do lázeňského města Karlovy Vary. Dne 27.5.2011 se zde uskutečnila slavnostní vernisáž.
Výstava fotografií Pavly Hodkové za podpory Jana Saudka putuje již druhým rokem po různých městech České republiky. Cílem této výstavy je podpořit nadaci Rakovina věc veřejná, která pomáhá financovat výzkum protinádorových léčiv v Laboratoři experimentální medicíny v Olomouci.
Dne 27.5.2011 se v OC Fontána v Karlových Varech uskutečnila slavnostní vernisáž fotografií za osobní účasti autorky fotografií Pavly Hodkové a fotografa Jan Saudek, jehož fotografie je také součástí putovní výstavy. Samotnou vernisáží všechny přítomné provázel moderátor Jan Musil. Na závěr akce zazpíval také Norbert Peticzký, který v roce 2011 již pravidelně podporuje nadaci Rakovina věc veřejná.

Vlaďka Erbová a Tomáš Řepka fotili nový kalendář na rok 2012
Patronka nadace Vlaďka Erbová nafotila spolu se svým partnerem, fotbalistou Tomášem Řepkou opravdu luxusní a odvážné fotografie, které jsou určeny kalendář na rok 2012 pro nadaci Rakovina věc veřejná.
Na slavnostní křest nového kalendáře se můžete těšit již v září letošního roku. Podrobnější informace najdete na: www.vecverejna.cz nebo www.erbova-vladka.cz
Krásné fotografie vytvořil opět fotograf Jan Tůma, o styling se postaral Stan Steiner, neobvyklé účesy jsou dílem vlasového studia Bomton a líčení vytvořila Barush Zik.Celý tým tvořil v showroomu společnosti VIP nábytek v pražských Holešovicích.

Kalendář si budete moci od září zakoupit prostřednictvím našeho partnera společnosti Piklio. (www.piklio.com/veceverejna)
Výtěžek z prodeje je určen na výzkum nových protinádorových látek, konkrétně do Laboratoře experimentální medicíny v Olomouci.

Letní benefice s patronkou nadace Vlaďkou Erbovou
Dne 23. června 2011 se uskutečnila Letní módní přehlídka mezi automobily, kterou pořádají partneři nadace AutoSamson a svatební salon Caxa.v areálu společnosti AutoSamson.
Jednalo se již o druhý ročník společné benefice, výtěžek z této přehlídky věnuje společnost AutoSamson a Caxa ve prospěch nadace Rakovina věc veřejná.
I přes nepřízeň počasí mohli přítomní diváci shlédnout zajímavý program - módní přehlídku zn. Replay, svatebního salonu Caxa, akci podpořila zpěvačka Leona Šenková, kapela BBrothers a velmi atraktivní barmanská show. Podvečerem nás opět provázel moderátor Marek Zahradníček.
Celou akci nám bez nároku na honorář nafotil fotograf Lukáš Navara.
Děkujeme partnerům AutoSamson a svatebnímu salonu Caxa, i všem, kteří se přišli podívat a podpořit aktivity olomoucké nadace Rakovina věc veřejná.

Putovní výstava fotografií se představila v Liberci
Putovní výstava fotografií Pavly Hodkové za podpory Jana Saudka na podporu nadace Rakovina věc veřejná se přesunula na sever Čech, do Liberce. Dne 29.7.2011 se zde uskutečnila slavnostní vernisáž.
Výstava fotografií Pavly Hodkové za podpory Jana Saudka putuje již druhým rokem po různých městech České republiky. Cílem této výstavy je upozirnit veřejnost na téma rakoviny a podpořit nadaci Rakovina věc veřejná, která pomáhá financovat výzkum nových protinádorových léčiv v Laboratoři experimentální medicíny v Olomouci.
Dne 29.7.2011 se v NC Géčko v Liberci uskutečnila slavnostní vernisáž této výstavy. Samotnou vernisáží všechny přítomné provázel moderátor Jan Musil, který je tváří výstavy. Na akci vystoupily další fotografované tváře - tisková mluvčí nadace Rakovina věc veřejná Martina Husková, herečka Dana Sedláková, kterou si můžete pamatovat z dnes již kultovního filmu Samotáři a Arnošt Vaníček.
Na závěr akce zazpíval zpěvák Norbert Peticzký, který v roce 2011 pravidelně podporuje nadaci Rakovina věc veřejná.

Módní přehlídka Jiřiny Tauchmanové ve prospěch nadace Rakovina věc veřejná
V hotelu Ambassador na Václavském náměstí v Praze se dne 6. 9. 2011 uskutečnila velká módní show přední české návrhářky Jiřiny Tauchmanové. Přehlídka byla pořádána pro nadaci Rakovina věc veřejná – nadaci pro výzkum rakoviny.
Velká módní show Jiřiny Tauchmanové se konala za účasti sponzorů a mnoha známých a vážených osob z našeho veřejného a společenského života. V průběhu slavnostní módní show byla také zveřejněna finanční částka, kterou získala nadace Rakovina věc veřejná za celý rok 2011 od svých partnerů. V celkovém součtu tedy nadace Rakovina věc veřejná získá 1 500 000 Kč. Získané finanční prostředky pomohou při výzkumu nových protinádorových látek, v Laboratoři experimentální medicíny Olomouc, kterou nadace podporuje.
Diváci si v průběhu módní show měli možnost prohlédnout nejnovější modely z dílny Jiřiny Tauchmanové – připravena byla kolekce casual pro dámy, malé i velké večerní, od střízlivějších modelů pro méně odvážné, až po velké společenské róby zdobené štrasem, korálky, flitry či ruční krajkou. Představena byla exkluzivní kolekce pánských košil. Veškeré modely Jiřiny Tauchmanové byly doplněny o originální ekologické kabelky, které speciálně pro tuto příležitost zapůjčila společnost Ollin ARMCANDY.
Na předváděcím mole nechyběla Vlaďka Erbová, která je patronkou nadace Rakovina věc veřejná, modelka Andrea Verešová, finalistky České Miss Jitka Válková, Hanka Věrná, Andrea Kabická, Lucie Smatanová, Kateřina Votavová, Aneta Grabcová, Denisa Domanská, Tereza Budková, Michaela Štoudková a Ada Lipoldová. Mezi muži se objevili finalisté soutěže Muž roku 2011 Martin Gardavský, Karel Hung, Jan Sokol, Jan Pochobradský, Martin Klušák a Karel Granát.
V roli moderátorů se stejně jako v loňském roce představil Honza Musil a Tereza Kostková. Slavnostní večer všem divákům zpříjemnil také zpěvák Norbert Peticzký a akrobatické vystoupení s názvem Gentlemen show předvedli vítězové Československé má talent – duo DAE MEN.


Putovní výstava byla zahájena slavnostní vernisáží v
Dne 30.9.2011 se v OC Forum v Ústí nad Labem uskutečnila slavnostní vernisáž Putovní výstavy fotografií Pavly Hodkové za podpory Jana Saudka. Vernisáže se zúčastnila autorka fotografií Pavla Hodková, dále fotograf Jan Saudek, který mimojiné řekl: " Charita je dobrá. Co není dobré, je to, že ji někdo dokáže odsoudit. Jsem rád,že můžu předat šek na 110 tisíc korun projektu nadace Rakovina věc veřejná."
Vernisáž charitativní výstavy moderoval Honza Musil, který je také jednou z tváří Putovní výstavy. Na vernisáži zazpíval zpěvák Norbert Peticzký, který dlouhodobě podporuje nadaci Rakovina věc veřejná. Součástí vernisáže byla také módní přehlídka.

Slavnostní vyhlášení projektu
Dne 25.10.2011 se v brněnském Hadivadle konalo slavnostní vyhlášení projektu nadace Rakovina věc veřejná " POŠLI PŘÍBĚH-CENA NADI URBÁNKOVÉ".Oceněni byli autoři pěti nejinspirativnějších příběhů.
Slavnostním večerem v Hadivadle vyvrcholil celoroční projekt nadace Rakovina věc veřejná " Pošli příběh". V roce 2011 zasílali lidé z celé České republiky své osobní příběhy, které měly jednoho společného jmenovatele-onemocnění rakovinou. Cílem projektu "Pošli příběh" je podělit se prostřednictvím zaslaných příběhů o vlastní zkušenost s touto nemocí a tak pomoci a dodat sílu těm, kteří s touto nemocí bojují.
Odborná porota vybrala ze všech došlých příběhů pět nejinspirativnějších, které byly vyhlášeny právě v brněnském Hadivadle.
Slavnostním večerem provázel moderátor Honza Musil, který přivítal na jevišti Hadivadla patronku projektu "Pošli příběh" -zpěvačku paní Naďu Urbánkovou. Naďa Urbánková zazpívala během večera několik svých písní, ale také předala cenu autorce nejinspirativnějšího příběhu paní Ludmile Bábíkové.
Druhou oceněnou se stala slečna Lucka Hudcová, které předal cenu pan Vašek Krejčík, majitel Energy studia Praha.
Cenu 3.oceněného příběhu, paní Miluši Česnekové,předala ředitelka nadace Rakovina věc veřejná, paní Renata Hilšer Grmolenská.
Pan inženýr Laszlo Jankovics, zástupce společnosti Star Czech,předal cenu autorce čtvrtého oceněného příběhu, kterou se stala paní Jana Provazníková.
Pozvání do brněnského Hadivadla přijal také sportovec Petr Koukal,několikanásobný mistr České republiky v badmintonu, který v září loňského roku onemocněl rakovinou varlat. O své nemoci, o odhodlání získat zpět ztracené zdraví , o návratu do života i do světa badmintonu, se rozhodl natočit časosběrný dokument s názvem "Cesta snu". Tento dokument, který se stále ještě natáčí, by mohl být motivací pro mnoho dalších, kteří onemocní touto nemocí. Petr Koukal se v průběhu roku 2011 zapojil do aktivit nadace, stal se novým patronem nadace Rakovina věc veřejná a spolupráce bude pokračovat i v roce 2012. Petr Koukal předal cenu autorce pátého oceněného příběhu paní Blance Davidové.
V průběhu slavnostního vyhlášení byla rovněž předána cena nejstarší autorce, která poslala svůj příběh do projektu.. Devadesátičtyřleté paní Tereze Kořánové předala cenu patronka nadace Rakovina věc veřejná, modelka Vlaďka Erbová.

Vlaďka Erbová na přehlídce značky Koralline
Značka Koralline představila kolekci zima 2011/2012 za účasti naší patronky Vlaďky Erbové
Kolekce byla uvedena na módní přehlídce dne 10.11.2011 v kongresovém centru AFI Palace Pardubice. Nechyběla ani hlavní tvář značky Koralline - modelka a patronka nadace Rakovina věc veřejná Vlaďka Erbová.
V průběhu večera byla mimo jiné vybrána také finanční částka ve výši 13 354 Kč, která poputuje na konto nadace Rakovina věc veřejná (www.vecverejna.cz). Nadace Rakovina věc veřejná všem děkuje.

Putovní výstava fotografií je zpět v Praze
Putovní výstava fotografií Pavly Hodkové za podpory Jana Saudka se slavnostně otevřela v sobotu 26.11. do OC Letňany v Praze.
Výstava fotografií projela celou Českou republiku s jasným cílem - propagovat prevenci proti rakovině mezi lidmi a podpořit nadaci Rakovina věc veřejná.
Výstava se přesunula do Oc Letňany v Praze, vernisáž tradičně moderoval Honza Musil, na akci zazpíval zpěvák Norbert Petický.
Vernisáž osobně podpořila kromě autorky Pavly Hodkové také patronka nadace Rakovina věc veřejná, Vlaďka Erbová.
Děkujeme všem za podporu projektu v uplynulých dvou letech. Přejeme krásné Vánoce a hodně zdraví.

Křest kalendáře na rok 2012
Ve čtvrtek 8.12.2011 proběhl v nově otevřeném showroomu VIP nábytku slavnostní křest kalendáře 2012 nadace Rakovina věc veřejná. . Výtěžek z prodeje kalendáře bude poukázán na konto nadace Rakovina věc veřejná a bude použit na výzkumné projekty do Laboratoře experimentální medicíny v Olomouci..
Moderování slavnostního křtu se již tradičně ujal modrátor Jan Musil. Pohovořil a důležitosti výzkumu léčby rakoviny a poté postupně přivítal na pódiu hosty, mezi kterými nechyběli ti, kteří se na kalendáři podíleli a také ředitelku nadace Rakovina věc veřejná Renatu Hilšer Grmolenskou.
Večer hostům zpříjemnil svým hudebním vystoupením talentovaný zpěvák, vítěz třetí řady Česko hledá superstar, Zbyněk Drda.
Ještě než se dostalo na samostatný akt křtu, prezentovali se na podiu partneři nadace Rakovina věc veřejná, kteří podpořili tento projekt. Byli jimi zástupce společnosti ČP ZDRAVÍ, Miloš Panýr a zástupkyně Attractive hubnoucího a estetického centra, Lucie Winklerová a společně předali šek ve výši 75.000 Kč. Novým partnerem nadace je společnost Sakury, výrobce originálních a léčivých skleněných pilníků. Její majitelka, Zuzana Škutchanová, zakoupila obraz z loňské kolekce fotografií v hodnotě 5.000 Kč.
Hlavní hvězdou večera byla patronka nadace Vlaďka Erbová, která kalendáři propůjčila svou tvář, společně se svým partnerem, fotbalistou AC Sparta, Tomášem Řepkou. Kalendář slavnostně pokřtila přítelkyně obou hvězd, moderátorka Eva Decastelo.
Závěr večera patřil losování výherních lístků o věcné ceny, které si v průběhu večera hosté mohli zakoupit. Celkem bylo vybráno 15.000 Kč, které předala do rukou ředitelky nadace Renaty Hilšer Grmolenské a patronky Vlaďky Erbové majitelka VIP nábytku Michala Hlaváčková.

Vlaďka Erbová a Tomáš Řepka na dětské onkologii
Ve středu 14. prosince 2011 ve 13 hodin navštívili již podruhé patronka a tvář nadace Rakovina věc veřejná Vlaďka Erbová a fotbalista AC Sparta Tomáš Řepka Fakultní nemocnici v Olomouci
.
Vlaďka Erbová a Tomáš Řepka přijeli na onkologické oddělení Dětské kliniky FN v Olomouci s cílem navštívit, potěšit a obdarovat malé pacienty pěknými dárky. Většinu dárků pro onkologické oddělení věnovala firma s hračkami - společnost Zapf Creation ČR. Vlaďka Erbová nafotila těhotenskou módu a měla možnost honorář vyměnit za tyto hračky. My ji za všechny děti mockrát děkujeme!
Děti strávili s Vlaďkou Erbovou a Tomášem Řepkou příjemné, předvánoční odpoledne, plné her a krásných zážitků. Vlaďka s Tomášem dovezli a rozdali dárky, o které si děti napsaly Ježíškovi. Pod stromečkem bylo spoustu panenek, kočárky, autíčka, puzzle, hry a skládačky. Tomáš Řepka obdaroval malého Davida hrou Lego, kterou spolu celou poskládali. Pro větší kluky-sportovce dovezl Tomáš Řepka svou knihu „Rebel“ a fotbalový míč, všechny dárky jim i podepsal. Vlaďka Erbová rozdělila holčičkám panenky Chou-Chou a Baby born s doplňky, které malé holčičky tak milují.
„Každý, kdo má možnost pomáhat a zejména právě dětem, by neměl váhat. Mě na tuto myšlenku přivedla Vlaďka a je to opravdu úžasný pocit. Baví mě sledovat, jak se dětem rozzáří oči, těší mě pocit, že jim aspoň na chvilku pomůžeme zapomenout na jejich starosti,“ uvedl Tomáš Řepka.
Podle přednosty Dětské kliniky FNOL Vladimíra Mihála jsou podobné akce na podporu dětských pacientů velmi přínosné. „Tomáš a Vlaďka jsou tvářemi naší nadace, která má dnes celorepublikový dosah. Dlouhodobě, ochotně a nezištně nás podporují. Mají moc hezký vztah k našim nemocným dětem a toho si nesmírně vážíme,“ konstatoval přednosta.
Spolu s Vlaďkou Erbovou a Tomášem Řepkou dětskou onkologii navštívili také partneři nadace Rakovina věc veřejná a sdružení Šance, kteří se také připojili s dalšími dárky pro děti.
Velmi potřebný dárek předal na oddělení pan Radek Samson z AutoSamson. Koupil na oddělení sadu nádobí do kuchyňky pro maminky, kteří zde tráví veškerý čas se svými nemocnými dětmi.
Další partneři, manželé Kaksovi ze svatebního centra Caxa donesli dětem celý kontejner hraček, který se většinou skládal z autíček, skládanek, puzzle a kreslících potřeb.
Všem mockrát děkujeme za krásnou Vánoční návštěvu.

 

Účetní uzávěrka - rozvaha v plném rozsahu r. 2011

ke stažení zde

Nezávislá zpráva auditora za rok 2011

ke stažení zde

Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Tel.: +420 777341150
e-mail: grmolenska@vecverejna.cz

IČO: 25832026
Č.ú: 19-1093910277/0100

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny / webdesign Studio R3D