Osobnosti

2016

Osobnosti, které nadaci podpořili v roce 2016

Inbox

Gabriela Franková

Vondráček
 Honza Musil   Gabriela Franková Petr Koukal Petr Vondráček
Vydra Ester Kočičková Martin Jan Stránský

  Gabriela Soukalová  

Petr Vydra 

Ester Kočičková 

  MUDr. Martin 
Jan Stránský

sulakova

   
 Roman Hadrbolec

 Soňa Šuláková

   
       
       

Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Tel.: +420 777341150
e-mail: grmolenska@vecverejna.cz

IČO: 25832026
Č.ú: 19-1093910277/0100

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny / webdesign Studio R3D